Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR

Rovné příležitosti bez ohledu na pohlaví nebo rodinný stav umožňují efektivní využití lidských zdrojů. V pátek 13. srpna 2004 proto vyhlásila společnost Gender Studies, o.p.s. na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu nultý ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Soutěž je podpořena mimo jiné z programu EU Phare a měla by v příštích letech pomoci při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na českém trhu práce.

Vítěz nultého ročníku soutěže bude vyhlášen 23. listopadu 2004 v rámci mezinárodní konference Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku. Po souhlasu budou do soutěže zařazeni zejména zahraniční investoři, zůstává však otevřena všem zájemcům z řad podniků a podnikatelských subjektů, které působí na území ČR, vyplní dotazník a budou souhlasit s dalším zkoumáním poskytování rovných příležitostí. Možnost přihlásit se trvá do konce měsíce září. Ze všech přihlášených vyberou zástupkyně společnosti Gender Studies 10 až 20 firem, které postoupí do druhého kola. Vítěze pak zvolí odborná porota.

-kk-

Zdroj: Gender Management - Projekt „Gender management“ je společnou inicativou Nadace Open Society Fund Praha a Gender centra Fakulty sociálních studií v Brně. Orientuje se na aktivní uplatňování politiky rovných příležitostí.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gender Management