Spát, sladce snít

Za to, že zaměstnanec v práci usnul, dostal nezřídka výpověď. V armádě by ho v takové chvíli přece mohli zastřelit. V dnešní době se však rozrůstají řady společností či dokonce celých průmyslových odvětví, která spánek v rámci pracovního dne podporují. Spánek v zaměstnání může totiž pomoci ušetřit firmě značné náklady. Ty zahrnují zejména:

- zvýšený počet chyb a nehod,
- zvýšený počet absencí,
- zvýšený počet uživatelů léků a drog mezi zaměstnanci,
- vyšší retenci zaměstnanců,
- vyšší náklady na pojistné,
- snížení produktivity.

V USA byla založena nezisková organizace **National Sleep Foundation**, jejímž cílem je informovat veřejnost o spánku a jeho poruchách, podporovat další vzdělávání v tomto směru, provádět výzkumy a usilovat o dokonalejší opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví. Každý rok pořádá tzv. Národní den uvědomění spánku, který si klade tři základní cíle: 1) zdůraznit vliv spánku na zdraví, produktivitu a bezpečnost člověka, 2) poukázat na nebezpečné důsledky nedostatku a poruch spánku a 3) specifikovat možnosti řešení problémů se spánkem.

Mezi základní zjištění organizace **National Sleep Foundation** patří například skutečnost, že dospělý Američan spí v pracovním týdnu průměrně 7 hodin denně, což je asi o hodinu méně, než doporučují odborníci. Firmy by si proto měly uvědomit, že spánek zaměstnanců je pro ně prospěšný. Nejlépe udělají, když se na to dobře vyspí. Článek uvádí několik odkazů na odborné internetové stránky zabývající se spánkem a jeho rolí v osobním i profesionálním životě člověka.

-kk-
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management