Specifika vedení mileniálů

Mileniálové, tedy současní dvacátníci a třicátníci, tvoří velice významnou část momentálně aktivní pracovní síly a přitom se od svých starších kolegů v mnohém liší. Firmy, které mileniály zaměstnávají, by si specifika těchto zaměstnanců měly uvědomovat a upravit svůj styl managementu tak, aby z nastaveného systému obě strany, tedy mileniálové i zaměstnavatelé, maximálně těžili. Zde jsou specifika mileniálů, které by měl zaměstnavatel brát v potaz.

Ilustrační snímek

Týmová práce

Podle HR Director jsou mileniálové mnohem méně sólisty a mnohem více týmovými hráči. I současný vzdělávací systém se více soustředí na skupinové projekty a soft skills spojené právě s týmovou prací. Mileniálové jsou tak mnohem víc společenští a jejich zapojení do kolektivu není pouze sekundárním aspektem v rámci jejich zaměstnání, ale hraje zásadní roli v jejich celkové efektivitě. U mileniálů je tedy potřeba věnovat zvláštní pozornost budování týmového ducha a nově příchozí pracovníky je potřeba efektivně zapojovat do společenského a pracovního dění na daném pracovišti.

Nesnášenlivost vůči ztrátám času

Mladí pracovníci jsou zvyklí na komunikaci v reálném čase a mnohdy nemají příliš trpělivosti s nutností na něco čekat. Výborně tak jsou schopni jednat z očí do očí, protože přímá komunikace je pro ně zcela přirozená. Pro práci mileniálů je tedy nutné nastavit komunikační systémy tak, aby nedocházelo k žádným prodlevám a ztrátám času.

Vyšší princip

Mileniálům již nestačí ke spokojenosti na pracovišti pouze to, že jim práce platí účty. Požadují po svém zaměstnání, aby mělo určitý hlubší smysl. Jejich ideálem je určitý vyšší princip, kvůli kterému svoji práci dělají, a rádi vidí ve svém zaměstnání určité poslání. Pokud jim tento pocit zaměstnavatel dodá a je schopen pracovníky nadchnout pro danou věc, odměnou se mu stane zvýšená efektivita pracovníků, vysoké nasazení a práce i mimo vytyčené povinnosti.

Vyvážení pracovního a osobního života

Mileniálové již nechtějí opakovat chyby svých rodičů, kteří často v práci vyhořeli, a dávají si velký pozor na vyvážení osobního a pracovního života. Chtějí se věnovat svým koníčkům, protože ví, že pro psychické zdraví jsou mimopracovní aktivity zcela zásadní. Zaměstnavatel by proto měl mileniálům nabídnout možnost efektivně zkombinovat pracovní a osobní život.

 

-mm-

 

Zdroj: HR DIRECTOR - portál britského měsíčníku pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR DIRECTOR