Specifika vedení vícegeneračního týmu

Situace, kdy v rámci jednoho týmu vedle sebe působí čerstvý absolvent a matador několik roků před důchodem, není v dnešní době vůbec ojedinělá. Věková diverzita je i u týmů žádoucí, jelikož mladí lidé přináší do firmy nové a nezaujaté vhledy a nápady, zatímco starší lidé zase vnáší do týmu zkušenosti a realističnost. V tomto článku si ukážeme, jaká jsou specifika vedení vícegeneračního týmu.

Ilustrační snímek

Očekávání mladších kolegů

Podle HR Director se v obecné rovině očekávání mladších a starších kolegů od sebe v mnohém liší. Absolventi nebo mladší pracovníci chtějí hlavně příležitosti pro rozvoj a vzdělávání, jsou většinou dravější a snaží se posouvat se dále. Mladším pracovníkům tedy hlavně nabídněte možnost rozvoje a posunu.

Očekávání starších kolegů

Starší kolegové většinou již tolik posunu nevyžadují. Chtějí práci, která jim dává smysl a kde zúročí svoje zkušenosti. Jsou citliví na nespravedlnost, potrpí si na férové jednání a mnohdy mají bohužel oprávněnou obavu ze ztráty zaměstnání, která je ve starším věku větším problémem, než ve věku mladém. Starší pracovníci jsou často konzervativnější (ale nikoliv méně kreativní) a někdy více skeptičtí vůči nedostatečně promyšleným změnám.

Boření předsudků

Výše uvedená specifika obou věkových skupin jsou obecná a nedají se ani zdaleka aplikovat na všechny jednotlivce. Obecně platí, že na specifika různých generací je potřeba ze strany manažera brát zřetel, ale vždy je potřeba brát v potaz i individuální požadavky a specifika jednotlivých pracovníků. Je totiž velice špatně, pokud trpí manažer nějakými předsudky a nedává například starším pracovníkům prostor pro kreativní práci nebo se nesoustředí na mladé pracovníky se školením ohledně nových technologií, protože předpokládá, že každý mladý člověk si nové technologie osvojí snadno.

Společná spolupráce

Cílem vedení vícegeneračního týmu je využití potenciálu všech členů týmu k dosažení co nejlepších výsledků. Manažer takového týmu by měl proto především podporovat spolupráci jednotlivých složek týmu a měl by do jednotlivých projektů zapojovat lidi různého věku tak, aby každý mohl přidat svoji troškou do konečného výsledku a aby se bouraly bariéry mezi pracovníky různých věkových skupin.

 

-mm-

Zdroj: HR DIRECTOR - portál britského měsíčníku pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR DIRECTOR