Správná e-mailová komunikace podpoří produktivitu

Komunikace na pracovištích často probíhá e-mailem. Lidé však do e-mailů píší své myšlenky tak, jak je napadají, což vede k tomu, že podstata sdělení se skrývá uprostřed zpráv nebo až na konci. Problém je v tom, že příjemci nemají čas číst dlouhá sdělení, a k jejich podstatě se tak často vůbec nedostanou.

Předpokladem produktivní práce je jasná a srozumitelná komunikace. Při psaní e-mailů byste proto měli myslet na příjemce a nahlížet na text jejich očima.

- Nepište tak, jak jste se učili ve škole - úvod, stať a závěr. Klíčové sdělení naopak pište hned na začátku.

- Úvod zprávy podpořte klíčovými body.

- Skončete taktním vyjádřením důležitosti zprávy.

- Klíčové sdělení vyjádřete již v předmětu zprávy.

- Než zprávu odešlete, zamyslete se nad tím, jakým tónem vyznívá. Ujistěte se, že pozitivně motivujete.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer