Starší zaměstnanci mají své výhody

Spojené státy se potýkají se stárnoucí pracovní silou. Silná generace zaměstnanců narozených po druhé světové válce se blíží důchodovému věku a mladších zaměstnanců není tolik, aby zaplnili prázdná místa. Některé studie varují, že na konci tohoto desetiletí bude jen v USA chybět 10 milionů zaměstnanců. Na druhou stranu není nutné panikařit. Ještě je čas, aby firmy zvážily své potřeby na příští roky a sáhly po starších zaměstnancích.

I když dnešní padesátníky považujeme obecně za nákladnější a méně produktivní, nelze generalizovat. Zkušenosti z těchto dní dokonce potvrzují opak, že starší zaměstnanci mohou pracovat velice efektivně. Firmy by měly brát jako štěstí, že většina zaměstnanců v tomto věku nechce odcházet předčasně do důchodu a mnohdy svými kvalitami předčí dravé mládí.

- Zkušenosti. Zaměstnanci v předdůchodovém věku mají za sebou léta praxe a nebudou se již snažit „znovu vynalézat kolo“.

- Pracovní etika. Zaměstnanci starší padesáti let vykazují vyšší spolehlivost a vytrvalost a dokáží si uchovat soustředění na své úkoly. Jsou tak dobrým modelem pro mladší.

- Zákaznické služby. Firmy najímají starší zaměstnance do této oblasti, protože jsou emocionálně vyzrálejší a mohou lépe navazovat vztahy se zákazníky. S věkem se navíc zdokonaluje verbální komunikace.

- Identifikace se zákazníky. Firmy najímají více starších zaměstnanců, protože se dokáží lépe identifikovat s potřebami zákazníků.

- Loajalita. Na rozdíl od mladších mají starší zaměstnanci menší tendenci měnit zaměstnavatele. Menší fluktuace samozřejmě snižuje náklady.

- Motivace. Starší zaměstnanci patří mezi ty nejvíce motivované.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How