Startupy nejsou jen pro mladé ajťáky. Uplatnění v nich najde kterýkoli expert bez ohledu na věk

Startupové prostředí neláká pouze mladé IT vývojáře, ale i specialisty z dalších odvětví. Data kariérního portálu StartupJobs, který vedu, ukázala, že celkem 55 % pozic v českých startupech představují marketingové, obchodní, administrativní, analytické či manažerské pozice. Ačkoli je práce ve startupech nejatraktivnější pro lidi ve věku od 26 do 35 let, přitahuje i mladší či naopak starší kandidáty. Zaměstnanci ve věku od 18 do 25 let a od 35 let a starší tvoří dohromady více než polovinu pracovní síly, která v současnosti ve startupech působí. Tyto věkové skupiny pak nejčastěji zastávají vývojářské, marketingové či administrativní pozice.

Filip Mikschik, StartupJobs

Přesvědčili jsme se o tom, že startupové prostředí nepoptává pouze třicátníky z řad technických lidí, ale že v něm nalezne uplatnění i řada dalších specialistů, kteří jsou pro budování mladé firmy zapotřebí, a to bez rozdílu věku.

Nejen mladí ajťáci

Ze vzorku 1400 uživatelů, kteří se do průzkumu zapojili, se ukázalo, že velkou část pracovních pozic v českém startupovém prostředí představují ty vývojářské, celých 45 %. Zbývajících 55 % tvoří pozice zejména z oblasti marketingu a obchodu (22 %), administrativy (18,5 %), managementu (10 %) či analytiky (4,5 %).

Téměř polovinu zaměstnanců startupů představují mladí lidé ve věku od 26 do 35 let. Ti zastávají ze 45 % vývojářské pozice, takřka čtvrtina pak marketingové pozice. Startupové prostředí však přitahuje i mladší či starší pracovníky. 15 % zaměstnanců startupů je mladších 26 let, 40 % tvoří lidé starší 35 let. Mladší pracovníci ve věku od 18 do 25 let nejčastěji nacházejí uplatnění ve vývoji a IT či marketingu. Pracovníci starší 35 let zastávají především vývojářské či administrativní pozice.

Představa o tom, že se ve startupech koncentrují pouze lidé kolem třiceti, je tedy lichá. Přestože tvoří ve firmách dominantní část pracovní síly, jsou tyto firmy otevřeny i výrazně starším či mladším zaměstnancům. Ti mohou firmě buď nabídnout dlouholeté zkušenosti erudovaných odborníků, nebo je naopak začít získávat již při studiu.

Ve 35 letech přichází změna

Naše data poukázala na skutečnost, že po 35 letech věku zastává ve startupech tato věková skupina širší spektrum pracovních pozic. Ačkoli je mezi staršími pracovníky stále populární vývoj, oproti mladším kolegům se mu věnuje pouze 42 % zaměstnanců. Pracovníci ve věku od 18 do 35 let představují mezi vývojáři přes 66 % pracovní síly. Naopak téměř dvojnásobné zastoupení oproti mladší skupině lze najít na manažerských postech, se 14 % pracovníků starších 36 let. S 21 % vedou starší pracovníci v administrativě před mladšími pracovníky o 3 procentní body, v marketingu pak o 3,5 p. b.

Získaná data korelují s běžným kariérním růstem. Zatímco v mladém věku získávají lidé ve startupech potřebné zkušenosti, časem stále více přecházejí do vedoucích pozic nebo jiných oborů. Lidé do 36 let věku jsou také první generací, která v českých startupech začala před přibližně desetiletím pracovat.

 

O StartupJobs
StartupJobs je platforma pro startupy, kterým pomáhá rozrůst se o ty správné lidi, uchazečům o práci zprostředkovává jejich vysněnou práci.