Stojíme na prahu nové technologické revoluce v HR

V březnu 2016 proběhla ve Vídni už čtvrtá výroční konference HR Minds forum, pořádaná společností Global Leading Conferences (GLC).

Vratislav Kalenda u stánku Image Lab

V rakouském hlavním městě se sešli top manažeři nejrůznějších odvětví byznysu a zástupci HR komunity, aby prožili dva dny plné inspirujících přednášek a odborných diskuzí. Konference se zúčastnila zhruba stovka účastníků z Evropy, Asie a Afriky. Zhlédněte video z konference. 

Přichystali jsme pro vás přehled nejzajímavějších myšlenek a konceptů, které nás na konferenci zaujaly. Za pozornost stojí především úvodní přednáška zaměřená na průlomové změny ve způsobu práce, které přináší rozvoj technologií. Erik Geilenkirchen (Chief Human Resources Officer COFRA Holding (C&A) Switzerland) se zamýšlel nad budoucností HR jako oboru v horizontu 30 let.

Vychází z předpokladu, že exponenciálně rostoucí technologické možnosti způsobí průlomové změny ve způsobu, jak budou lidé (spolu)pracovat už v blízké budoucnosti. Vedle dnes hojně diskutovaného tématu automatizace, považuje za zásadní zaměřit se na vliv dalších čtyř průlomově rostoucích technologických oblastí:

 • Umělá inteligence
 • Rozšířená realita
 • Samořídicí motorová vozidla
 • Biotechnologie

Pojďme se nyní blíže podívat na jednotlivé technologické fenomény, které byly na konferenci často zmiňovány, a které s největší pravděpodobností ovlivní naší blízkou budoucnost.

Umělá inteligence

Anglicky Artificial intelligence, AI. Jde o obor informatiky zabývající se tvorbou strojů vykazujících známky inteligentního chování. Definice pojmu „inteligentní chování“ je stále předmětem diskuse, nejčastěji se jako etalon inteligence užívá lidský rozum. (Wikipedie)

Podle Erika Geilenkirchena Umělá inteligence a Big Data zcela mění možnosti a způsoby poznávání lidské osobnosti a utváření názorů o lidech. Klasické psychodiagnostické postupy ztratí význam – osobnostní dotazníky nahradí průběžná analýza on-line stopy, kterou každý člověk zanechává v prostoru internetu, především na sociálních sítích. Dále umělá inteligence zajistí automatickou diagnostiku osobnosti i talentu na základě informací o pohybu ve fyzickém i virtuálním prostoru, rozborů textů, fotografií, audiozáznamů a videozáznamů.

Firemní „e-slídil“ na základě analýz  Big Data ověří reference a provede bezpečnostní prověrku kandidáta. Čtvrthodinový automatizovaný videopohovor s kandidátem poté nahradí práci zkušeného recruitera – počítač poskytne přesné hodnocení jeho předpokladů vůči požadavkům firmy na základě algoritmizovaného rozboru obsahu a formy komunikace uchazeče o práci.

Poznámka autora článku: On-line prostor je už dnes jedním velkým projektivním testem – a osobní projektivní test každého z nás tam už řadu let probíhá i bez našeho vědomí a souhlasu. Jako v každém jiném projektivní testu nevíme, jaké jsou správné odpovědi. Na internetu také nemůžeme přesně vědět, jaké dopady budou mít naše dnešní aktivity na naše hodnocení v budoucnosti. A minulost se přepisovat nedá.

Bruno Gérin-Roze, Head of HR, Europe Société Générale - France: How to motivate and engage your staff?

Staré přísloví „Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi“ je dnes nahrazeno „Já (Internet) přesně vím, co tady děláš a tomu, kdo se mně umí zeptat, tomu řeknu, jaký jsi.“

Sám Geilenkirchen v této souvislosti pokládá publiku řadu otázek, které budou zodpovězeny až v budoucnu:

 • Budeme mít „psychoanalytické roboty“ – budeme diagnostikovat kandidáty až na úroveň poznání jejich podvědomí, s ušlechtilým úmyslem, aby se v naší firmě cítili dobře?
 • Bude umělá inteligence schopna vytvářet zadání pro výběr osobnostně kompatibilních kandidátů na základě složení stávajícího týmu – zanalyzují stroje chemii týmu?
 • Necháme rozhodování o lidech a jejich osudech strojům?
 • Jak to bude s ochranou osobních údajů, když kdejaký firemní náborový robot nebo „e-slídil“ bude schopen zjistit o komkoliv téměř vše? 

Rozšířená realita

Angl. augmented reality. Jde o označení používané pro reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými objekty. Jinak řečeno jde o zobrazení reality a následné přidání digitálních prvků (třeba informací o daném objektu).

V této souvislosti se Geilenkirchen zabývá zejména otázkou, kde a jak budeme pracovat, až budeme mít k dispozici rozšířenou realitu. Holografické porady bude možné svolat a uskutečnit kdekoliv, stejně tak operativně přizvat i velmi vzdálené účastníky. To zcela změní kontext uvažování o týmové práci a využívání expertů. Holografická technika umožní realizovat velmi rychle a bez dopravních nákladů individuální i skupinové výběrové pohovory nebo Assessment Centres. Kdykoliv s kýmkoliv (bez ohledu na vzdálenost), a tak co nejdříve získat informace pro kvalitní rozhodování. Komu bude patřit ušetřený čas?

Rozšířená realita v učení a tréninku bude umožňovat bezpečný pohyb a získání praktických dovedností v pracovních prostředích, kde je vysoké riziko vzniku škod, úrazu nebo poškození zdraví.

Je otázkou, jaká bude role lidských emocí ve světě počítačem generovaných a vizualizovaných informací, kdy počítače budou doplňovat to, co jsme jako lidé v reálném čase schopni vidět, o množství dalších informací. Informací, které zatím zůstávají našemu poznání nedostupné. Podle jakého klíče budou počítače doplňující zobrazované informace vybírat? Jak je budou interpretovat? Jak ošetříme etiku počítačových doporučení?

Elsa Critchley People Director - Standard Life - United Kingdom: Employee Engagement

Samořídicí motorová vozidla

Tzv. autonomní vozidla jsou motorová vozidla, která ke svému provozu nepotřebují řidiče a orientují se zcela za pomoci počítačových systémů, které detekují okolí vozidla a určují jeho trasu.

Už v předchozím tématu naléhavě vystupuje otázka, jestli i nadále chození do práce nezbytně nutná pro týmovou práci. Otázka pracovních jízd na jednání, k zákazníkům, k servisním zásahům nabyde jiný rozměr s masivním nástupem autonomních vozidel. Inteligentní řízení dopravy a sdílení vozidel zabrání zácpám, takže ubyde stres a pozdní příchody.

Místo soustředění se na řízení vozidla, bude možné celou pracovní dobu plně využívat pro práci. To by mělo přinést radikální zvýšení produktivity práce především u profesí, které dnes značnou část pracovního času řídí vozidlo (obchodní zástupci, opraváři, servisní technici…)

S tím souvisejí otázky: Komu bude patřit ušetřený čas? Jakou prací lidé vyplní čas přesunu v mobilní kanceláři? Změní se nějak význam služebního automobilu coby statusového znaku? A jak budou firmy přistupovat k vlastnění a provozování firemních vozidel?

Biotechnologie 

Jde o technologie založené na využívání poznatků z biologie, využívá se v zemědělství, potravinářství a medicíně.

To, že biotechnologie přispívají k prodlužování lidského života, je dlouho známým faktem. Je ale pravděpodobné, že díky exponenciálnímu růstu objevů a patentů v této oblasti, se budeme dožívat mnohem vyššího věku, než jsme si kdy pomysleli. Znamená to také, že budeme aktivně pracovat déle, než jsme plánovali?

Před závažné etické pracovní problémy nás staví rychlost a cenová dostupnost genetické diagnostiky a genové manipulace. Geilenkirchen jako příklad uvádí stránky firmy www.23andme.com. Asi i vás překvapí, co všechno se o sobě můžete rychle dozvědět na základě rozboru DNA ze slin za pouhých 149 USD.

Proč mluvit o analýze DNA v souvislosti se zaměstnáním? V ukázkové výstupní právě je totiž obsažena také celá řada dat, která by určitě zajímala každého ekonomicky uvažujícího zaměstnavatele. Například informace, které s vysokou pravděpodobností predikují zdravotní problémy, které v určitém věku přijdou. To nepochybně výrazně ovlivní rozhodování o přijetí nebo nepřijetí do pracovního poměru.

Irina Akinshina Head of Human Resources - Litasco (LUKOIL Group) - Switzerland: Succession Planning For Experienced Employees

Zároveň je zřejmé, že rozvoj poznání v genetice přinese přesnější informace o tom, které kombinace genů znamenají specifické předpoklady úspěchu v určitých profesích. Logicky pak dostanou přednostu uchazeči, kteří takovou kombinací disponují.

Za hranicemi dnešního uvažování je představa, že rozvoj schopností zaměstnanců bude postaven na genových manipulacích CRISPR (Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), nikoli čistě na učení a rozvoji dovedností.

Otázky: Kdy firmy prolomí tabu a začnou využívat genetické informace při rozhodování o výběru, cíleném rozvoji nebo propouštění zaměstnanců? Kdo tomu stanoví etické hranice?

Tato vizionářská přednáška ze sekce „Vliv technologií a transformace HR“ inspirujícím způsoben otevřela jednání konference.

Dalšími tematickými okruhy, o kterých se diskutovalo na 4. výroční konferenci HR Minds forum 2016, byly:  

 • Lidská energie v byznysu – myšlenky, emoce, hodnoty, osobnostní polarity
 • Hry pro dospělé – úžasné příklady efektivity gamifikace v HR
 • Kruh důvěry – jak dosahovat naplnění firemních cílů
 • Angažovanost a motivace zaměstnanců – jak na to, ukázky řešení, kazuistiky
 • Strategický Talent Management – ukázky řešení, která pomáhají přitáhnout, rozvíjet, udržet ty nejlepší

Společným tématem konference byla angažovanost zaměstnanců (engagement). Naprostá většina přednášek poskytla cenné konkrétní informace, protože stavěla na sdílení osobních zkušeností prezentujících. Ti otevřeně prezentovali, jak mají nově nastaveny firemní systémy tak, aby lépe podporovaly motivaci zaměstnanců. Na konkrétních kazuistikách vysvětlovali, s jakými obtížemi se museli vyrovnávat při prosazování mnohdy i nepopulárních změn.

Klíčová slova, která konferenci zaznívala nejčastěji: Employees engagement, Leadership, Pre-employment screening, Talent management, Gamification, Change management, Succession planning, Thrust, Motivation, Company values, Cultural change. 

Naše společnost Image Lab na konferenci vystupovala jako strategický partner. Profesionálům jsme představili novinky z naší dílny. Ze světové HR konference odjíždíme s vědomím, že úroveň HR managementu v České republice drží krok se světovým děním. Z konzultantské práce s našimi klienty vím, že obdobné výzvy u nás řešíme podobným způsobem, používáme podobné postupy a máme k dispozici všechny dnes ve světě využívané nástroje.