Strategie agilního talent managementu

Ilustrační snímek

Velké a známé firmy, které dosud byly dominantní, mají dnes problémy s konkurenceschopností, protože nejsou dostatečně agilní, aby dokázaly neustále upravovat svůj přístup k řízení talentů. Touto úvahou začíná světově uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů a současný profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan svůj článek o agilním talent managementu na serveru ere.net.

Agilní talent management podle něj dnes vyžaduje úpravu strategie řízení talentů a přístupů k její realizaci každé čtvrtletí. Při vývoji strategie agilního talent managementu radí Sullivan důkladně monitorovat vaše prostředí, abyste dokázali rychle reagovat na změny. Konkrétně je třeba zaměřit se na čtyři hlavní externí kategorie:

 1. změny ekonomických a obchodních faktorů (burza, úrokové sazby, fluktuace měn, nezaměstnanost)

 2. změny v chování konkurence (nové produkty a trhy, změny ve vedení, vyšší růst)

 3. změny na trhu talentů (dostatek talentů, platová očekávání, loajalita, poptávka po inovátorech, nové HR technologie)

 4. změny v talent managementu u konkurence (posílení náboru, zmrazení náboru, propouštění, fluktuace, fúze, změny zaměstnavatelská značky)

Vedle monitorování prostředí je pak třeba zapojit další prvky agilní strategie talent managementu, které Sullivan shrnuje do 14 bodů. Originální článek s bližším popisem jednotlivých bodů si pak můžete přečíst níže (odkaz Zdroj).

 1. Vytvořte plán, který bude zahrnovat minimálně tři režimy růstu: 1) úspory a snižování nákladů, 2) pomalý růst, 3) rychlý, inovační růst.

 2. Vypočtěte pravděpodobnou míru růstu.

 3. Rozvíjejte schopnost rychlého pohybu mezi jednotlivými režimy.

 4. Vytvořte plán pro změnu směru.

 5. Vymezte priority svých služeb v jednotlivých obchodních jednotkách.

 6. Vytvořte plán pro řízení zaměstnanců mimo hlavní pracovní poměr.

 7. Vytvořte plán vzdělávání a sdílení nejlepších postupů.

 8. Měřte a zvyšujte rychlost rozhodování.

 9. Vytvořte plán pro méně vytížená období.

 10. Vytvořte plán pro období se zvýšeným objemem práce.

 11. Vytvořte plán pro okamžité obsazování klíčových pozic v případě, že z nich někdo odejde.

 12. Přidejte agilitu mezi kritéria náboru, povyšování a leadershipu.

 13. Vypracujte agilní scénáře pro přípravu manažerů na změny prostředí.

 14. Stanovte si efektivní měřítka agility.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net