Studie: 4 důvody pro lepší spolupráci mezi HR a financemi

Ilustrační snímek

80 % finančních a personálních ředitelů se shoduje na tom, že spolu v posledních třech letech mnohem lépe spolupracují. Tato bližší spolupráce se týká především změn firemních strategií včetně plánování nových produktů, změn v obchodních modelech a strategickém plánování lidských zdrojů. Oddělení HR si vydobyla vyšší důležitost v hierarchii firem, o čemž svědčí i to, že vysoce výkonné organizace investují do vztahu mezi HR a financemi o 50 % více než ty méně výkonné.

To jsou závěry globální studie společnosti Ernst & Young s názvem Partnering for performance, do níž se zapojilo 550 finančních ředitelů (CFO) a ředitelů HR (CHRO) převážně velkých firem ze 30 zemí. Vztah mezi HR a financemi ve vysoce výkonných organizacích se dle výsledků studie odlišuje především následujícími faktory:

1. Zralejší organizační struktura a model fungování

Ředitelé HR a financí tráví ve vysoce výkonných organizacích spoluprací o 50 % více času. Většinou jsou na stejné úrovni řízení. Klíčové je pro ně zavedení modelu sdílených služeb. Vysoce výkonné firmy vykazují vyšší míru integrace HR a financí na úrovni procesů, týmů, technologií a systémů.

2. Větší zapojení finančních a HR ředitelů do strategického plánování a rozhodování

Finance i HR ve vysoce výkonných organizacích pouze nereagují na vytvářené strategie, ale přímo se zapojují do procesu jejich utváření. Mají progresivnější přístup k identifikování příležitostí a řešení pro nejlepší možné využití lidí a kapitálu.

3. Širší využití analytických nástrojů

Vysoce výkonné organizace častěji pracují s analytickými nástroji za účelem lepšího porozumění zaměstnancům. V HR se mnohem častěji uplatňuje rozhodování na základě sbíraných dat.

4. Důkladnější měření HR

Měření klíčových HR ukazatelů je ve vysoce výkonných organizacích neustále probíhající proces. Zaměřují na širší měřítka zdraví organizace, nikoli pouze finance.

Celá studie je k dispozici ke stažení na stránkách Ernst & Young zde.

-kk-

Zdroj: Ernst & Young - mezinárodní síť poradenských společností
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ernst & Young