Studie: Digitální stopa prozradí, koho přijmout

Ilustrační snímek

Počítače dokáží odhadnout naši osobnost a předvídat naše chování mnohem lépe než naši nejbližší. Potvrdila to alespoň společná studie britské Cambridge University a americké University of California, která se zaměřila na chování uživatelů sociální sítě Facebook. Studii s názvem Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans vydal časopis Národní akademie věd USA Proceedings of the National Academy of Sciences. Zúčastnilo se jej více než 86 tisíc uživatelů Facebooku, kteří vyplnili osobnostní dotazníky se stovkou otázek. Ty pak byly porovnány s kratšími dotazníky, které vyplnili jejich příbuzní a přátelé.

Výzkumníci vytvořili algoritmus, který dokáže analyzovat pět základních faktorů pro určení struktury osobnosti na základě toho, co jednotliví uživatelé „lajkují“ na Facebooku. Tzv. Velká pětka, kterou psychologové využívají při popisu struktury osobnosti, zahrnuje otevřenost vůči novým zkušenostem, svědomitost, extroverzi, přívětivost a emocionální stabilitu. Zmíněný algoritmus je podle závěrů studie v analýze těchto faktorů mnohem úspěšnější než nejbližší přátelé respondentů.

Analýza 70 kliknutí na ikonu „líbí se mi“ dokáže popsat charakter uživatele Facebooku autentičtěji než jeho kamarád nebo spolubydlící. Analýza 150 kliknutí již vykazuje lepší výsledky než rodič, sourozenec nebo životní partner.

Lepší analýza osobnosti pomůže (nejen) v náboru

Studie staví na závěrech předchozího výzkumu jmenovaných univerzit, který ukázal, že díky analýze „lajkování“ na Facebooku lze předvídat celou řadu psychologických a demografických charakteristik. Autoři jsou přesvědčeni, že technologie počítačového vyhodnocování osobnostních rysů dokáže v budoucnosti ovlivnit, koho budeme volit, koho zaměstnáme nebo koho si vezmeme za muže či ženu.

Mnoho firem již používá osobnostní testy při výběru zaměstnanců, především pro vysoké manažerské role. Výsledky získané v těchto testech však bývají zkreslené a nespolehlivé, protože uchazeči mají tendenci volit takové odpovědi, které si myslí, že firma chce slyšet. Proto je na čase, aby nám počítače umožnily přesnější analýzu osobnostních rysů. Studium chování uchazečů na sociálních sítích je jednou z možných cest.

-kk-

Zdroj: Telegraph.co.uk - portál britského deníku The Daily Telegraph a nedělníku The Sunday Telegraph
Zobrazit přehled článků ze zdroje Telegraph.co.uk