Studie: Na důvěře záleží

Zaměstnanci, kteří nevěří svým nadřízeným, devětkrát častěji uvažují o odchodu z firmy a patnáctkrát častěji zažívají zbytečný pracovní stres. Ukázala to globální studie personálně-poradenské společnosti Kenexa s názvem Trust Matters. 48 % z více než 10 tisíc oslovených zaměstnanců svým nadřízeným věří. 28 % jim nevěří a 24 % nemá vyhraněný názor.

Tam, kde vládne nedůvěra, by měly nastoupit lidské zdroje a zajistit nápravu. Studie identifikovala tři nejčastější druhy chování, které ovlivňují míru důvěry v nadřízené. Je to integrita (Jsou ke mně upřímní?), laskavost (Zajímají se o mě?) a kompetentnost (Umějí dělat svou práci?). Mistrovství v důvěryhodném chování lze dosáhnout nasloucháním, empatií vůči zaměstnancům, dodržováním slibů a férovým zacházením. Chcete-li od nich důvěru, začněte svým lidem věřit.

Studie dále ukázala, že zaměstnanci dvakrát častěji věří vedení firmy, pokud firma zveřejňuje své programové prohlášení, provádí průzkumy názorů mezi zaměstnanci a zákazníky, podporuje aktivity pro zvyšování kvality, pravidelně vyhodnocuje výkonnost a školí své lidi napříč pracovními funkcemi.

Mezi muži a ženami nebyly zjištěny žádné výrazné rozdíly. Procento zaměstnanců, kteří důvěřují svým nadřízeným nicméně klesá s věkem. Zaměstnanci ve věku dvacet až třicet let věří svým manažerům dvakrát více než čtyřicátníci nebo padesátníci. Vyšší a střední manažeři důvěřují svým nadřízeným o 15 % více než řadoví zaměstnanci.

-kk-

Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRreview