Studie TPA: Vliv personálních nákladů ve střední a jihovýchodní Evropě na rozhodování o umístění podniku

Daňová poradenská společnost TPA ve spolupráci s personálně-poradenskou společností Kienbaum již potřetí zveřejnila studii, která zkoumá náklady na pracovní sílu ve dvanácti vybraných zemích střední a jihovýchodní Evropy. Studie s názvem „Vliv personálních nákladů na rozhodování o umístění podniku“ analyzuje čtyři skupiny zaměstnanců: manažery, vedoucí pracovníky, administrativní pracovníky a dělníky. Nejvyšší náklady na zaměstnance má Rakousko, nejnižší pak Albánie. Česká republika má druhé nejvyšší náklady na zaměstnance ve většině zmíněných skupin.

Jan Soška, partner ze společnosti TPA

Jan Soška, partner ze společnosti TPA

Třetí vydání této studie potvrzuje, že nearshoring (neboli přesouvání dodavatelských řetězců do blízkých zemí) zůstává pro podniky důležitým tématem, přičemž mzdové náklady hrají při výběru lokality zásadní roli. Studie s názvem Vliv personálních nákladů na rozhodování o umístění podniku již potřetí zkoumá mezinárodní trendy roku 2023. Studie je jedinečná svým rozsahem a vychází z hrubých mezd v Albánii, Bulharsku, Chorvatsku, Černé Hoře, Rakousku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Česku a Maďarsku. Zaměřuje se na celkové náklady nesené zaměstnavateli, tak i čisté částky, které zaměstnanci obdrží.

Nejdůležitější údaje o personálních nákladech zaměstnavatele

  • V roce 2023 Rakousko vykazovalo nevyšší osobní náklady na všechny zkoumané skupiny zaměstnanců.

  • Za Rakouskem následuje Slovinsko, Česká republika a Slovensko, všichni tři přímí sousedé Rakouska. Polsko je v některých skupinách zaměstnanců dohání.

  • Chorvatsko a Maďarsko se pohybují ve středu celkových nákladů.

  • Černá Hora, Rumunsko, Srbsko a Bulharsko vykazují nižší celkové náklady, přičemž jejich pořadí se liší v závislosti na skupině zaměstnanců.

  • Albánie má trvale nejnižší celkové náklady u všech skupin zaměstnanců.

  • V porovnání s předchozími roky vzrostly celkové náklady v zemích střední a jihovýchodní Evropy výrazněji než v Rakousku, přičemž největší skok vykazuje Polsko.

Je třeba poznamenat, že personální náklady v zemích mimo EU jsou poměrně nízké. Navíc země, které vstoupily do EU v prvním kole rozšíření před 20 lety, mají tendenci mít vyšší náklady než země s pozdějším členstvím v EU. Nižší personální náklady jsou vykazovány v jihovýchodní Evropě. Při rozhodování o umístění podniku však hrají roli i další kritéria, jako je úroveň vzdělání, kvalifikace a také pracovní předpisy.

Průmysl

Konkrétní průmyslová pozorování naznačují, že země střední a jihovýchodní Evropy jsou oblíbenými místy outsourcingu pro zpracovatelský průmysl. Výsledkem podrobné průmyslové analýzy jsou následující body:

  • Pořadí zemí se oproti roku 2022 nezměnilo.

  • Personální náklady na pracovníky ve zpracovatelském průmyslu jsou obecně nižší než v jiných odvětvích.

Srovnání čistých platů

Srovnáme-li například Bulharsko a Rakousko, generální ředitel v Bulharsku obdrží téměř 85 % celkových nákladů jako čistou mzdu, zatímco pracovník s nízkými příjmy si ponechá pouze 65 % čisté mzdy. V Rakousku je tomu naopak: čistá mzda generálního ředitele činí méně než 50 % celkových nákladů, zatímco u dělníka je to 59 %. Tento kontrast částečně vyplývá z rozdílných daňových systémů (rovná daň 10 % v Bulharsku, progresivní systém s mezní sazbou daně 55 % v Rakousku). Kromě toho mají osoby s vysokými příjmy v Bulharsku výhodu nižšího ročního limitu příspěvků na sociální zabezpečení ve výši 23 040 EUR (ve srovnání s 84 840 EUR v Rakousku).

Za Českou republiku se na studii podílel tým Jana Sošky. „V České republice mají manažeři, vedoucí pracovníci a administrativní pracovníci druhé nejvyšší finanční ohodnocení v rámci střední a jihovýchodní Evropy. Co se týče inflace, dochází k jejímu dlouhodobému snižování a prognóza pro konec roku 2024 činí 4,6 %. Mezi nejvýznamnější odvětví stále patří automobilový průmysl, který je největší v rámci CEE regionu,“ uvedl Jan Soška, partner ze společnosti TPA.

Klaus Bauer-Mitterlehner, partner společnosti TPA, uvedl: „Zahraniční obchod je pro nás jako pro mezinárodní společnost každodenní realitou. Jsme rádi, že můžeme již potřetí představit studii „Vliv personálních nákladů na rozhodování o umístění podniku“, protože poskytuje užitečné údaje, které pomohou podnikům při rozhodování.“ Autory studie jsou Klaus Bauer-Mitterlehner spolu s kolegou Thomasem Hanederem a odborníkem na mzdy a sociální zabezpečení TPA Wolfgangem Höflem. Thomas Haneder dodal: „Personální náklady hrají zásadní roli při rozhodování podniků o umístění. Vysoká míra inflace a konkurenční boj o odborníky zvyšují náklady ve střední a východní Evropě. I když tyto náklady rostou rychleji než v Rakousku, proces vyrovnávání v zemích jihovýchodní Evropy bude ještě dlouho pokračovat.“ Kooperačním partnerem pro tento projekt byl jednatel společnosti Kienbaum Alfred Berger. „Personální rozhodnutí by neměla být založena pouze na struktuře odměňování, protože stále důležitější roli hraje hospodářský růst a inflace. Skryté náklady mohou plynout také ze zdanění přesčasů nebo počtu dnů dovolené. Variabilní odměňování však nesmí být opomíjeno,“ poznamenal Alfred Berger.

 

Informace o společnosti TPA:

Skupina TPA Group poskytuje v České republice své služby od roku 1993 a působí celkem ve dvanácti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Poskytuje služby zejména v oblastech daňově poradenství, vedení účetnictví, auditu, oceňování a poradenství při akvizicích. Zaměřuje se především na korporátní klienty podnikající na mezinárodní úrovni v oblasti střední a jihovýchodní Evropy. Skupina TPA Group je nezávislým členem aliance Baker Tilly Europe Alliance, jejímiž dalšími členy je celosvětová poradenská síť Baker Tilly International a samostatný člen Baker Tilly International, Baker Tilly v Německu. Díky členství v Baker Tilly Europe Allience nabízí skupina TPA Group svým klientům služby globální sítě Baker Tilly International, která patří do první desítky celosvětových poradenských sítí.