Tajemství loajálních zaměstnanců

O možnostech zvyšování loajality zákazníků se ve firmách hovoří dnes a denně, minimálně stejný prostor by se přitom měl věnovat i loajalitě zaměstnanců. Měla by být součástí obchodní strategie firmy. Server Openforum.com doporučuje začít s následujícími třemi opatřeními.

Hledejte dosavadní loajalitu

Pokud byl někdo loajální v minulosti, lze u něho s velkou pravděpodobností předpokládat loajalitu i v budoucnosti. Přijímejte do svých týmů lidi, kteří prokázali loajalitu ve svých minulých pracovních pozicích. Loajalita patří k etickým zásadám, které nelze přikázat nebo vyškolit.

Buďte loajální

Chcete-li od svých zaměstnanců loajalitu, musíte být v první řadě loajální vy k nim. Stůjte za svými lidmi a dávejte jim najevo, že za nimi stojíte. Nemusí se tak dít finanční cestou, ale například prokazováním respektu a uznání, nasloucháním a pružnými možnostmi výkonu práce.

Usnadňujte práci

Loajalitu si získáte také tím, že budete odstraňovat zbytečné překážky. Cílem vašich vedoucích pracovníků by mělo být neustálé usnadňování práce ostatním.

-kk-

Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum