Talent Management - motor pro úspěch v podnikání v době krize

Společnosti za krize trpí a zoufale hledají způsoby, jak zlepšit výsledky a snížit náklady, aby dosáhly vyššího zisku, který je požadován akcionáři nebo majiteli. Manažeři hledají talenty, které jim mohou pomoci k dosažení náročných cílů. Takže, kde jsou talenty a jak může společnosti pomoci Talent Management dosáhnout lepších výsledků a vyšších tržeb?

Jörg Petzold

Je Talent Management něčím úplně novým, co může pomoci společnostem v boji proti negativním dopadům krize - "zázračným lékem", který léčí všechny obchodní problémy?

Název by mohl být nový, ale podstata, co je za ním - rozvíjet systematicky schopnosti talentovaných pracovníků - není tak nová. Tomáš Baťa, nejúspěšnější a po celém světě známý český podnikatel, již aplikoval principy Talent Managementu ve své společnosti v době největší hospodářské krize ve světové historii.

Baťa v té době říkal velmi jasně, že vzdělávání a rozvoj zaměstnanců (což je důležitá součást Talent Managementu) je strategickou investicí pro budoucí úspěch firmy a výrazně zvyšuje ekonomické výsledky.
Pro něj nebyl Talent Management jen nákladovou položkou, jak jej mnoho manažerů vidí dnes, ale byl to motor pro obchodní úspěch.

Poselství je jasné - pokud chce být společnost úspěšná, a to nejen dnes, ale i v budoucnu, je třeba do Talent Managementu systematicky investovat.

Jak dosáhnout lepších obchodních výsledků pomocí implementace Talent Managementu?

Systém Talent Managementu musí být založen na obchodní strategii společnosti a jeho nástroje musí aktivně podporovat rozvoj podnikání. Proto je nutné, aby vrcholové vedení spolu s HR jako obchodním partnerem definovalo priority strategie Talent Managementu. Již v tomto bodě se mnoho systémů Talent Managementu setkává s neúspěchem: nedostatečná podpora ze strany vrcholového managementu, nepochopení potřeb a přínosů Talent Managementu ze strany liniových manažerů, linioví manažeři jej vidí jen jako nákladový faktor a jejich osobní zapojení jako plýtvání času a peněz.

V souladu s tím poměrně často celý Talent Management končí cvičením, kde se vyplňují excelové tabulky a důsledky pro podnikání jsou pak nulové.

Pouze v případě, že generální ředitel, nebo jiný vlivný člen představenstva je vlastníkem projektu Talent Managementu a aktivně se angažuje, může být Talent Management úspěšný a pomůže dosahování lepších obchodních výsledků.

Je také důležité, aby projekt Talent Managementu byl řízen a sledován tandemem projektových manažerů, kteří úzce spolupracují: Manažer lidských zdrojů a Obchodní manager. Mají velmi úzce spolupracovat, aby definovali strategie a cíle Talent Managementu, aby tyto strategie byly propojeny s obchodní strategií.

Upozornění: Stává se často, že HR nezačlení liniové manažery hned od začátku a že HR lidé nevysvětlí a nekomunikují cíle systému Talent Managementu. To může způsobit vážné problémy, protože linioví manažeři budou mít tendenci odmítat podporu pro realizaci Talent Managementu nebo budou trvale kritizovat HR pro nedostatek spolupráce a komunikace.

Každý Talent Managementový systém, který má být úspěšný, musí být založen na kompetenčním modelu společnosti, který by měl odrážet klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti), jež jsou důležité pro úspěch v podnikání společnosti.

Odpovědní projektoví manažeři (manažer HR a obchodní ředitel) by při implementaci Talent Managementového systému měli odpovědět na následující tři klíčové otázky:

1). Mají naši talenti ty správné kompetence (schopnosti a dovednosti), které podporují naše podnikání nejen dnes, ale i v budoucnu?
2). Poskytuje naše společnost potřebnou podporu našim talentům, aby byli úspěšní v podnikání?
3). Máme jasné vůdcovství v celé naší společnosti na všech úrovních, které určuje, podporuje a rozvíjí talenty pro obchodní cíle firmy?

Rolí HR by mělo být dosažení inovativních a obchodně orientovaných řešení a HR by mělo v rámci společnosti rozvíjet schopnosti pro dosažení výborných výsledků.

Proto HR profesionálové musí velmi dobře znát obchodní strategie, obchodní potřeby a samozřejmě výrobky či služby, které společnost nabízí.

HR profesionál musí zajistit, aby jednotlivé části inovativního systému Talent Managementu (náborová strategie, strategie řízení výkonnosti, strategie vůdcovství a nástupnictví, strategie odměňování a benefitů a strategie vzdělávání a rozvoje) byly plně integrovány do obchodního modelu společnosti.

Jaké jsou hlavní přínosy systematického Talent Managementu pro obchod?

Ve shodě s filozofií Tomáše Bati je Talent Management investicí do budoucího úspěchu společnosti a pomáhá zvýšit dlouhodobou hodnotu pro investory.

Pomáhá vytvářet nové zdroje příjmů a podporuje podnikání.

Vytváří zákaznickou spokojenost, protože talenti jsou vysoce motivováni, aby zákazníkovi poskytovali ty nejlepší služby.

Závěrem, ale v neposlední řadě Talent Management garantuje, že talenti zůstanou loajální společnosti a budou přispívat k úspěchům v podnikání. Talent Management je klíčem k úspěchu v podnikání jak dnes, tak ještě více zítra.