Telecottaging není sprosté slovo

V minulém století mnoho lidí zkoušelo předpovědět, jak bude naše společnost vypadat za 100 a více let. Některé předpovědi se potvrdily (např. lety do vesmíru), jiné ne. I Arthur C. Clarke v roce 1968 vytvořil vizi budoucího pracovního prostředí (na měsíci) – to však zahrnovalo věci, které byly v tehdejší době běžně používané. Tedy například psací stroje, kancelářské počítače, tabule na poznámky...

V poslední době se zdá, jako by si počítačový průmysl vytvořil monopol na určování toho, jak má vypadat budoucí pracovní prostředí. V současné době se ve Wokinghamu rozjíždí projekt **CoolTown**, nad kterým má patronát společnost Hewlett-Packard a který má být ztělesněním představy toho, nakolik v nejbližších letech mobilní technologie a web transformují pracovní prostředí.

Tento projekt je zaměřen spíše na veřejný sektor a sociální práci. Právě sociální pracovníci potřebují být stále v kontaktu se svými nadřízenými a musí od nich získávat nejaktuálnější informace a rady. V prostředí **CoolTown** má každý z těchto pracovníků svoji kancelář, která je přesně upravená podle jeho potřeb a ergonomických zásad.

Nejedná se tedy o teleworking v klasickém slova smyslu – právě zde je na místě pojem telecottaging. Zaměstnanci nemusí dojíždět do práce, protože jsou propojeni s kanceláří prostřednictvím počítače a telekonference, v této kanceláři se také snižuje pravděpodobnost toho, že bude zaměstnanec rozptylován podněty zvnějšku. Nevýhodou je zde však nedostatek osobní komunikace.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian