To máme mládež!

Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají na první pohled. Manažeři například v posledních letech pozorují nové trendy v chování mladých zaměstnanců. Většinou jim přisuzují negativní charakteristiky, jako je přílišné nárokování, nedostatek loajality, chybějící pracovní etika, zájem pouze o sebe apod. Nemusí to ale být nutně negativní trendy.

Mladí lidé narození v osmdesátých letech a později přicházejí do pracovního světa s jinou perspektivou než jejich rodiče. Manažeři by to měli respektovat a naučit se s nimi pracovat. Článek vyvrací čtyři nejčastější mýty o mladých zaměstnancích.

- Mladé generaci chybí pracovní etika. Tento pohled není zcela správný. Pouze tíhnou k tomu, soustředit se jen na vlastní úkoly. Zaměstnání je pro ně v prvních letech spíše nástrojem k vydělání peněz a zažití zábavy. Nesoustředí se na rozvoj své kariéry. Manažeři by proto neměli propadat frustraci, že mladí lidé nechtějí ničeho dosáhnout, ale naučit se, jak je správně motivovat – zejména penězi a placenou dovolenou.

- Mladí lidé nechtějí věnovat práci čas navíc, aby se dostali výš. Ani tento předsudek není pravdivý. Je-li to nutné, investuje mladá generace kolik času je potřeba, nedívá se však do příliš daleké budoucnosti. Žije většinou přítomností, takže ji nezajímá plán možných povýšení v dalších pěti letech. Měla by o něm vědět, důležitější je však pro ni uznání za konkrétní postupné pokroky.

- Mladá generace nemá úctu k autoritám. Autority dokáže respektovat i dnešní mladá generace. Není tomu tak však automaticky. Nadřízení si ji musejí zasloužit svým respektem a loajalitou. Měli by se k mladým zaměstnancům chovat se zájmem, být na blízku a informovaní.

- Mladí zaměstnanci se nechtějí rozvíjet. Tento mýtus vzniká na základě toho, že mladí lidé často nevědí, jak se kariérově rozvíjet. Souvisí to s tím, že se žení a zakládají rodiny později než dřívější generace. Manažeři by se v první řadě měli přestat zabývat tím, proč nejsou mladí lidé jiní. Neplýtvejte úvahami nad tím, že postrádají energii a odhodlání, jaké jste měli na začátku pracovní kariéry vy. Snažte se o individuální přístup a mějte na paměti, že dnešní mladí lidé chtějí nějakým způsobem vynikat.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How