Transakční a transformační vedení

Názory na kreativní vedení lidí do dneška do určité míry zanedbávaly citovou stránku vztahu mezi vedoucím a pracovníkem. Přitom vedoucí silně ovlivňují právě emocionalitu podřízených a díky tomu dokáží měnit firmu a okolní svět.

Takovému vedoucímu říkáme „transformační“ šéf. Pro lepší pochopení významu úlohy řídícího pracovníka v procesu budování kreativního podniku je nevyhnutelné uvědomit si rozdíly mezi transakčním a trans formačním vedením.

Transformační vedoucí se opírá o velmi jasnou a emocionální představu budoucího stavu firmy nebo instituce, která se nazývá vize. Dokáže s ní přesvědčit pracovníky a strhnout je sebou. Charizma je silný emocionální vztah, který dává vedoucímu neobyčejnou úctu, uznání, obdiv lásku a důvěru. Je to víra ve správnost toho, co vedoucí dělá i v něho samotného.

Charizmatičtí vůdci svým chováním dávají podřízeným příklad, který je třeba následovat. Někteří manažeři naopak využívají tradiční motivační prostředky – odměňování pracovníků. To nazýváme transakčním vedením. Spočívá ve vzájemné transakci mezi vedoucím a pracovníkem, ve výměně něco za něco. 

-pk-

Zdroj: manager.sk - slovenský server pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje manager.sk