Transparentnost vůdců zvyšuje produktivitu

72 procent zaměstnanců zaměstnanců si myslí, že kdyby jejich šéfové byli otevřenější ohledně potřeby vzít si v pracovní době volno z osobních důvodů, vytvářelo by to angažovanější a produktivnější pracovní prostředí. Ukázal to výzkum společnosti Deloitte LLP v USA.

Dnešní zaměstnanci vyžadují více uzpůsobenou kariérní cestu a vysokou míru flexibility. Propagací otevřené a upřímné komunikace shora lze podle výzkumu motivovat pracovní sílu různými způsoby. To je přitom stále důležitější pro udržení talentů a zachování zdravého vývoje organizací.

Výzkum dále zjistil, že existuje silné spojení mezi větší otevřeností a transparentností vůdcovství a etickým chováním na pracovišti. 84 procent respondentů uvedlo, že otevřenost přispívá k etičtější pracovní kultuře. 50 procent respondentů mělo pocit, že jejich nadřízení mají z hlediska flexibility vlastní pravidla pro sebe.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com