Tři nutné role manažera talentu

HR je často vnímána jako byrokratická a zkostnatělá profesní oblast. Často zaslouženě, ale řada firem tuto „tradici“ porušuje alespoň v oblasti řízení talentu přidáváním nových funkcí a aktivit.

Definování tří nových úloh

Přestože překonání bariér mezi stávajícími funkcemi HR, které ovlivňují řízení talentu, je samo o sobě úspěch, některé organizace také zavádějí řadu aktivit, které dodávají řízení talentu potřebnou údernost. Vytvořením formální role plánování pracovních sil zmocňují firmy personalisty, školitele i provozy, aby odhadovali firemní potřeby a kapacity v oblasti talentu.

Náčrt rolí:

Plánování pracovních sil

Obnáší vyvíjení systémů, které zajistí firmě potřebnou dodávku talentu.

Zodpovědnosti:

- dohlížení na vytváření a řízení všech cílů HR, manažerských praktik, firemních metodik a systémů k zajištění schopnosti firmy zajistit si pracovní sílu,

- účast v širším firemním a výrobním plánování,

- vytváření výhledu potřeb talentů,

- identifikace mezer v dodávce talentů a návrh řešení,

- analýza dat interních funkcí k determinaci vztahů mezi dostupností talentů nebo jejich využití..

Budování jména firmy jako zaměstnavatele

Rozvoj systémů, které se zabývají tím, jak je firma externě i interně vnímána jako zaměstnavatel, rozvoj a udržení dobré pozice na trhu.

Zodpovědnosti:

- rozvoj strategie, zjednodušení systému udržení zaměstnanců, motivace a zatraktivnění firmy jako zaměstnavatele,

- dohled nad interními manažerskými praktikami a programy,

- přednášení idejí veřejnosti, komunikace s médii, zvláštní akce a kampaně,

- získávání zpětné vazby interně i externě.

Udržení pracovních sil

Vytváří systémů, které identifikují důležité talenty v rámci organizace. Dále pak rozvoj nástrojů a přístupů k jejich udržení s důrazem na klíčové zaměstnance.

Zodpovědnosti:

- implementace metodik řízení talentu za účelem identifikace důležitých osob v rámci organizace,

- dohled nad vytvářením a rozmístěním nástrojů a přístupů k zajištění udržení klíčových zaměstnanců,

- analýza interních funkcí za účelem identifikace vztahů mezi firemními praktikami a fluktuací,

- rozvoj a implementace správy znalostí a procesů pro plánovanou fluktuaci,

- sledování schopností manažerů za účelem identifikace a udržení top talentů.

Závěr

Autor je toho názoru, že je třeba odstranit zábrany, které v současné době často zahrnují izolované funkce HR, nedostatek strategie a chybějící infrastrukturu pro kvalitní řízení talentu. Je si vědom, že to není snadné, ale bohužel nutné pro přežití v globální ekonomice. Podle něj není řada dnešních profesionálů z řad HR vybavena a nemůže v dnešním moderním prostředí obstát a firmy by měly tyto osoby identifikovat.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net