Tři oblasti pro rozvoj spojení zaměstnanců s firmou

Pracovní prostředí musí zaměstnance motivovat k podávání těch nejlepších výkonů. Velká část jejich motivace je pak spojena s pocitem sounáležitosti s firmou, se souzněním s firemní politikou a kulturou a s dobrými vztahy s ostatními kolegy. V tomto článku se podíváme, jak pocit spojení s firmou můžete u zaměstnanců postupně vybudovat, a to ve třech základních oblastech.

Ilustrační snímek

Pracovní prostředí

Podle HR Zone je základem pracovní prostředí a jeho design. Fyzické rozvržení pracovního prostoru a jeho celkový zjev buďto mohou podporovat separaci jednotlivých zaměstnanců, nebo naopak mohou podporovat pocit sounáležitosti a motivovat pracovníky k lepších výkonům. Dejte pracovníkům prostor setkávat se i mimo kancelář a nabídněte jim více druhů prostředí, kde se mohou zdržovat. Podporujte společné mimopracovní aktivity na pracovišti a neoddělujte od sebe striktně jednotlivé kanceláře a týmy.

Budování vztahů

Vybudování vztahů mezi zaměstnanci chce čas a vyžaduje dlouhodobé úsilí ze strany personálního oddělení. Základem úspěšné spolupráce všech zaměstnanců je totiž dobře nastavený interní systém komunikace i firemní kultura, která podporuje diverzitu, individuální talent a zároveň i soudržnost při práci na společných projektech. Zapracujte na tom, abyste u vás ve firmě vytvořili atmosféru, kdy se všichni cítí v bezpečí, nebojí se projevit svůj názor, iniciativy a kreativita jsou vítány a neprobíhají žádné drby a zákulisní politicko-kancelářské manévry.

Vytvoření identity

Aby se všichni zaměstnanci mohli sžít s danou společností a zároveň se semknout ve společné práci, je potřeba nejdříve firmě vytvořit jasnou identitu. Pokud ji nemáte definovanou, nebo její definici nijak nepropagujete, musíte to změnit. Propagace vaší firmy a její značky nesmí probíhat pouze směrem ven, ale také dovnitř, směrem k zaměstnancům. Určete motto vaší firmy, definujte její hlavní priority a cíle a tyto koncepty prezentujte v teorii i v praxi vašim pracovníkům tak, aby se s identitou vaší společnosti mohli ztotožnit.

-mm-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone