Trochu o outsourcingu

Outsourcing nahání strach mnoha zaměstnancům. Vidí v něm ztrátu vlastní práce, která může být svěřena někomu jinému mimo společnost, a to za nižší náklady. Odborníci však tvrdí, že k ušetření nákladů může společnost dojít i bez outsourcingu. Upozorňují na skutečnost, že outsourcing je úspěšný pouze tehdy, je-li zaměřen na velmi úzce specializované činnosti.

Velkou chybou také je, že některé firmy využívají outsourcingu bez ohledu na kvalitu prováděné práce. Jiní odborníci zase vyzdvihují některá pozitiva, která má outsourcing. Především dovoluje společnostem zbavit se některých druhořadých činností. Ušetřený čas, který jim dříve věnovaly, mohou teď poskytnout službě klientům. Snad i proto využívá outsourcingu stále větší množství společností.
-kh-
Zdroj: Chicago Tribune - webové stránky amerického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chicago Tribune