Trojúhelník frustrace a ztráty produktivity

V kancelářích se neustále opakuje jedna situace, která frustruje zaměstnance a připravuje je o produktivitu. Dochází k ní mezi každými čtyřmi kancelářskými zdmi, kde sedí zaměstnanci a naskytne se nejméně 15 minut neorganizovaného času. Článek ji nazývá triangulací.

Představte si klasickou kancelář, v níž spolu mluví dva lidé. Po chvíli vstoupí třetí osoba, která se potřebuje zeptat jen jedné z osob uvnitř na nějakou otázku. Druhá osoba v místnosti se tak ocitá v konverzaci, která se jí netýká, ale nemůže odejít, aniž by na sebe neupoutala nežádoucí pozornost. Dostává se tak do trojúhelníku, v němž tiše setrvává ze zdvořilosti.

Pro většinu lidí je neslušné zvednout se v takové chvíli a odejít z kanceláře, i když přerušení původního hovoru třetí osobou bylo ještě neslušnější. Postavení jednotlivých zaměstnanců tuto situaci ještě zhoršuje. Představte si, jak hlavní manažer tiše sedí v situaci, kdy generální ředitel mluví s dalším vedoucím pracovníkem o jeho názoru na věc, která hlavnímu manažerovi utekla.

Další psychologickou bariérou v útěku z popsaného trojúhelníku je prostá nutnost požádat v takovém případě „vetřelce“, aby vám uvolnil dveře. Ve vlastní kanceláři vás zachrání pouze zvonící telefon nebo spuštění požárního alarmu. Chytří zaměstnanci mají pro takovou situaci předem připraveno několik únikových slov.

Triangulace je odborným termínem, jemuž se v poslední době dostává více pozornosti v odborných studiích. Dochází k ní přirozeně a pro firmy znamená zvýšené náklady. Jako vedoucí pracovníci proto bojujte proti přerušování hovorů druhých jen za účelem rychle položené otázky a buďte sami příkladem.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com