Tykání v zaměstnaneckém vztahu

Nabídka tykání v zaměstnání podstatně mění vztah kolegů. Tykání přináší důvěrnější a kamarádský vztah, ale pokud si chcete zachovat profesionální odstup, zůstaňte raději u vykání. Pravidlo, že šéf navrhuje tykání svým podřízeným, přináší problémy ve chvíli, kdy podřízený či podřízená je o více než generaci starší.

Někteří zaměstnanci si s nadřízeným tykat nechtějí. Obávají se, že by důvěrnější komunikace mohla šéfa zbavit zábran, a ten by pak mohl začít brát na lehkou váhu jejich zaměstnanecká práva. Zaměstnanec by však měl šéfově nabídce na tykání vyhovět.

V mnoha firmách je zvykem, že si kolegové vykají a zároveň se oslovují křestním jménem. Je to vlastně kompromis mezi neosobním vykáním a příliš důvěrným tykáním. Tento způsob oslovování je v souladu s etiketou. Tyto zvyky by měly být hodnoceny podle toho, nakolik zlepšují pracovní komunikaci a spolupráci na pracovišti. Podobně jako u tykání však může vzbuzovat rozpaky, mají-li se křestními jmény oslovovat lidé napříč generacemi.

Postupný příklon k častějšímu tykání podporuje elektronická komunikace. V internetových diskusích je vzájemné tykání běžné i u zcela neznámých lidí, usnadňuje to komunikaci. Tyká-li však někdo v obchodní nabídce nebo v dotazu, kde je na místě zdvořilost, je to nezdvořák.

-jh-

Zdroj: iDNES.cz - přední český zpravodajský portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje iDNES.cz