Tým jako sladěná letecká formace

Vytisknout

Stanislav Sýkora, Inspirie Consulting

Název tohoto článku by se dal rozvinout následující větou: Špičková spolupráce v týmu se dá přirovnat k  dokonale sladěné letecké formaci. A ano, obrázek letecké formace se mi vybaví, když se řekne slovo tým. Všichni piloti vědí, jaký je cíl, jaká je role každého z pilotů a samozřejmě mezi nimi vládne bezvadná komunikace. V této představě mi trochu vadí ovzduší vojenské organizace, kde není mnoho prostoru pro diskusi, ale jinak převažují prvky efektivního a sladěného týmu.

Během mnoha let, kdy jsem vedl různé týmy, jsem si často kladl otázku, jak moc je důležité, aby byl tým dobře sladěný, efektivní a výkonný. Otázka má v podstatě jednoduchou odpověď a to, že dobře vedený tým bude mít daleko lepší výsledky než skupina nesladěných individualit. A to i když bude kvalita práce těchto jedinců zcela mimořádná. Zkušenost mě naučila, že se vyplatí pracovat na tom, aby tým jako celek pracoval co nejlépe a je to pro mne jako manažera vysoká priorita.

V této chvíli si možná říkáte, že to, co píši, je sice možná pěkné konstatování, ale nástrah, které člověk může potkat při formování týmu, je velké množství a hlavní otázka je, jak je efektivně řešit.

Osobnost, nebo tým?

Nástrahou je například dilema, které bych nazval „osobnost, nebo tým“. Je to situace, kterou mnozí manažeři znají. Máte v týmu výraznou osobnost, která je pro vás i tým velmi nevyzpytatelná tj. názorově vyhraněná a komunikačně nepříliš zdatná. Situace je o to složitější, jde-li o kvalitního pracovníka, který je pro tým profesně velmi důležitý. Někdy spolu souzníte, jindy jsou vaše vzájemná stanoviska zcela neslučitelná. Dojít k dohodě se zdá být nemožné. Rozhodnutí bývají v takových chvílích velmi obtížná. A vy jako lídr týmu si kladete otázku: „Přináší tato kontroverzní osobnost do týmu více pozitiv nebo negativ?“. Toto je dilema typu „osobnost, nebo tým“.  

Podstata problémů s touto osobnosti není v tom, že má jiné názory než ostatní. To je v pořádku a naopak je třeba, aby byly rozdílné názory na řešení nějakého konkrétního problému otevřeně ventilovány. Rozhodující je, jak se tato osobnost např. smíří s tím, je-li zvoleno jiné řešení. A na základě toho, co se děje následně, se rozhoduje, zda je ona osobnost pro tým užitečná či mu škodí. Ideální stav je, pokud rozdílné řešení akceptuje a aktivně se zapojí do realizace rozhodnutí. Problém nastává, když se zvolenému řešení brání, je vůči němu pasivní či jej ignoruje apod. To pak nastávají situace, kdy se lídr týmu musí rozhodnout, zda se s onou osobností rozloučí či ne. Dobrá zpráva je, že existují postupy, jak se takovým situacím vyhnout.

Představte si situaci:

Martin je schopný analytik a je členem týmu programátorů. Jeho schopnost je především v tom, že dokáže důkladně zvážit dopad všech řešení, která jsou k dispozici. Před týmem stojí rozhodnutí, jak do software, který je instalován u stovek zákazníků, doprogramovat novou funkcionalitu, kterou si vyžádala změna legislativy. Času je velmi málo, neboť zákonodárce schválil změny na poslední chvíli. Rozhoduje se mezi třemi variantami řešení (tj. varianta A, B, C), jak aktualizaci software udělat.

Uvedený analytik se rozhodl pro variantu A, ale zbytek týmu včetně jeho lídra se rozhodl pro variantu C. V případě, že se analytik nebude chtít smířit s takovým rozhodnutím, může nastat v týmu nepříjemný rozkol, který povede k onomu dilematu „osobnost, nebo tým”. Žádnému týmu neprospívá, když se důležitý člen týmu stane pasivním nebo třeba nepřetržitě zlostně komentuje rozhodnutí, které se mu nelíbí. Situace, kdy s rozhodnutím někdo nesouhlasí, se prostě stávají a nedá se jim vždy vyhnout. Co může lídr týmu udělat pro řešení takových situací? Klíčem jsou preventivní kroky, které se v tomto případě týkají samotného procesu rozhodnutí o výsledné variantě. Například:

  • Je znám mechanismus rozhodování? (rozhoduje šéf, většina apod.)

  • Mohli se vyjádřit všichni zúčastnění? (nebo jen někteří „vyvolení”?)

  • Vědí všichni členové týmu, jaká je jejich pravomoc a zodpovědnost v rozhodovacím procesu?

  • Bylo dost času, aby mohl každý člen týmu důkladně pochopit dopady jednotlivých variant?

  • Existuje dostatek prostoru pro diskusi nad různými variantami? Má kdokoli v týmu dostatek prostoru obhájit jinou variantu?

Pokud můžete s plným vědomím odpovědět na každou z těchto otázek ano, můžete si být jisti, že jste pro dobrý výsledek udělali maximum. Samozřejmě ani výše uvedené kroky či otázky nejsou stoprocentní zárukou, že se vyhnete onomu dilematu „osobnost, nebo tým”.  

A možná se budete muset rozhodnout mezi onou osobností a týmem. Někteří lidé nechtějí přijímat jiná rozhodnutí než ta svoje. Naše řešení jsou jako naše děti, ta svá máme ze všeho nejraději. Ale to je již o osobní zralosti, tj. o schopnosti orientovat se více na cíle týmu než na své osobní cíle.

Sladěný tým předčí velkou osobnost

A opět jsme u toho, co je důležitější. Zda výjimečná osobnost, nebo tým sladěný jako letecká formace. Když čtete příběhy o lidech typu Steve Jobs nebo Elon Musk, zdá se být odpověď jasná. Velkou osobnost je třeba akceptovat. Ale i tito pánové mají či měli kolem sebe dobré týmy. A podíváte-li se do sportovního prostředí, najdete plno příběhů, kdy tým složený z průměrných hráčů doslova převálcoval tým složený z mimořádných a úspěšných hráčů.

V podnikatelském prostředí profesor Belbin popisuje selhání týmů složených z nejschopnějších osob jako syndrom Apollo. Belbinovy výzkumy v oblasti týmů a týmových rolí dávají dostatečné odpovědi na to, jak tým formovat. Toto vše mě znovu a znovu přesvědčuje, že skvěle sladěný tým je jedním z rozhodujících prvků, který zajistí vaší firmě úspěch.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Následné články v sérii:

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace