Tým potřebuje důvěru, komunikaci a společný cíl

Skupina spokojených zaměstnanců s vysokým výkonem ještě neznamená tým. Úkolem týmového vůdce je aktivně budovat smysl pro spolupráci a vytvářet skutečně týmově orientované prostředí.

Úspěšné týmy mají určité společné atributy, kterých můžete dosáhnout, dokážete-li sladit svá slova s činy, a předat tak zaměstnancům jasnou vizi týmové kultury. Jaké to jsou?   

- Důvěra. Efektivní tým pracuje na základě důvěry. Důvěru v týmu můžete podpořit, budete-li se držet následujících zásad: Pokud něco nevíte, přiznejte to. Učte se omezovat svou emoční nestálost. Dodržujte své sliby. Vyžadujte komunikaci založenou na respektu.     

- Otevřená komunikace. Zdravý tým dokáže debatovat a někdy se i pohádat. Veškerou komunikaci je však třeba udržet v rámci vzájemného respektu. Vyzývejte všechny, aby se podíleli na diskusi, zajistěte však, aby se vzájemně nenapadali. Sami mějte dveře otevřené pro všechny, kteří mohou přijít se svými nápady. Přijímejte je s pozitivní energií, zdokonalujte své dovednosti v oblasti naslouchání a kladení otázek.   

- Vzájemně podpůrné cíle. Chcete-li, aby váš tým pracoval společně a jednotliví členové se vzájemně podporovali, jejich osobní cíle musejí být propojeny a vzájemně si neodporovat.  

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine