Udržte si výkonnost zaměstnanců pomocí správných cílů

Poskytovatel řešení pro rozvoj talentů SumTotal Systems sestavil seznam deseti doporučení, jak mohou manažeři lidských zdrojů zlepšit výkonnost firem prostřednictvím správného vytyčování cílů.

„Vzhledem k předpovědi současného ekonomického vývoje je dnes důležitější než kdy jindy se ujistit, že cíle zaměstnanců reflektují celkové organizační cíle a že všichni pracují ke splnění téhož poslání,“ vysvětluje ředitel rozvoje talentu a lidských zdrojů Richard Oyen.

- Měli byste znát firemní cíle. Manažer lidských zdrojů by měl být zapojen do nejvyššího vedení při plánování dlouhodobých organizačních cílů.

- Získejte podporu shora. Nejvyšší vedení by mělo podporovat úsilí lidských zdrojů za účelem propojení cílů a pomoci při komunikování se zaměstnanci.

- Rozvrstvěte cíle. Jakmile jsou cíle stanoveny na nejvyšší úrovni organizace, měly by si najít svou cestu směrem dolů.

- Zajistěte konzistentnost. Po zavedení cílů na nižších úrovních organizace by lidské zdroje měly pomáhat s vytvářením standardů pro tyto cíle a monitorovat jejich konzistentnost.

- Zajistěte odpovědnost zaměstnanců. Manažer se potřebuje ujistit, že cíle budou měřitelné vzhledem ke specifickým termínům a zajistit odpovědnost zaměstnanců za jejich plnění.

- Prosazuje cíle prostřednictvím rozvoje. Ujistěte se, že zaměstnanci mají potřebné dovednosti a nástroje k plnění cílů.

- Hledejte mezery. I když manažeři mohou se zaměstnanci pracovat individuálně, lidské zdroje by měly zpracovávat firemní zprávy, které budou monitorovat celkovou úspěšnost plnění cílů. Spolupracujte s oddělením vzdělávání.

- Podporujte celoroční komunikaci. Stanovit cíle a dále se jim nevěnovat, nestačí. Lidské zdroje by měly zavést systém upozorňování zaměstnanců na aktualizaci jejich cílů prostřednictvím pokračující komunikace.

- Sledujte dodržování. Manažeři by měli monitorovat plnění a aktualizace cílů svých zaměstnanců. Úkolem HR je však monitorovat celkový postup a informovat ředitele oddělení a nejvyšší vedení.

- Dvakrát měř, jednou řež. Cíle by měly být jednou z hlavních součástí ročního hodnocení výkonnosti zaměstnanců.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer