Ujistěte se, že dovolená bude pro zaměstnance dovolená

Smyslem dovolené je, aby se zaměstnanci vrátili do práce odpočinutí. Stále častěji však dochází k tomu, že se zaměstnanci na dovolené od své práce neodpoutají a někteří si dokonce dovolenou nevybírají vůbec. Článek proto přináší několik rad, jak by se firmy měly ujistit, že dovolená bude pro zaměstnance skutečně dovolená a vrátí se s nově načerpanými silami.

- Zajistěte příklad shora. Je třeba nastavit firemní kulturu tak, aby začínala u nejvyšších představitelů. To se týká i přístupu k vybírání dovolené.

- Opírejte se o zákony. Informujte zaměstnance, že pokud si dovolenou nevyberou v současném roce, v tom následujícím jim nepřibude.

- Delegujte. Naučte se delegovat práci pro případ odchodu zaměstnanců na dovolenou. Berte to jako příležitost rozvoje.

- Buďte předvídatelní. Abyste zajistili hladký chod firmy v průběhu dovolené zaměstnanců, je třeba zavést konzistentní procesy rozhodování. Manažeři by měli být předvídatelní, aby zaměstnanci věděli, jak se v jejich nepřítomnosti chovat.

- Školte zaměstnance napříč firmou. Zaměstnanec odcházející na dovolenou by neměl muset školit ostatní před tím, než odejde.

- Zaveďte kulturu nulového kontaktu zaměstnance s firmou o dovolené. Zaměstnanci by neměli mít pocit, že mají o dovolené pracovat.

- Zvažte dočasnou výpomoc. Někdy je na místě za zaměstnance na dovolené najmout dočasnou výpomoc, aby jeho nepřítomnost nezavalovala prací ostatní – například při delší nepřítomnosti recepční, která zajišťuje veškerou komunikaci firmy s vnějškem a naopak.


- Akceptujte, že se něco neudělá. Když je někdo na dovolené, ve firmě logicky zůstává méně lidí. To znamená také menší objem práce. Naučte své zaměstnance, že nemohou zvládnout všechno a soustřeďte se na urgentní věci.

 

-kk-
Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World