Úkoly personalistiky pro nastávající desetiletku

Oblast personalistiky a lidských zdrojů pomalu přestává být interní záležitostí jednotlivých firem. Personalisté a manažeři si čím dál častěji uvědomují vyšší zodpovědnost, než tu, kterou mají v rámci vlastního podniku. Tato oblast totiž výrazně ovlivňuje chování a směr celé západní společnosti.

Provozovatelé jednoho španělského serveru zaměřený na lidské zdroje se pokusili vytyčit deset důležitých bodů, které jsou výzvou personalistům pro následující desetiletí:
* Zapojit akcionáře více do procesu tvorby cen,
* Povzbudit ženy k častějšímu působení ve vedoucích funkcích,
* Naučit se těžit z nepříznivého faktu, že populace stárne,
* Transformovat roli lidských zdrojů pomocí Internetu,
* Vyvážit využívání příkazů a dialogů ve vedení,
* Snížením pracovní doby ovlivnit konkurenceschopnost,
* Zpevnit základy pro uplatňování loajality, motivace a služebního postupu,
* Podpořit a upevnit etické normy a jejich dodržování,
* Dosáhnout pracovní rovnoprávnosti pro imigranty, a
* Vyváženě rozdělit profesionální úkoly v oblasti personalistiky.
Zdroj: RRHH - španělský server pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje RRHH