Umění naslouchat

Jak dobře nasloucháte lidem kolem sebe? Naslouchání může být obtížné. Často jsme zaneprázdnění, soustředění jen na sebe a to, co chceme sdělit, soudíme druhé, kteří nám něco sdělují, a neustále nás vyrušuje celá řada věcí, o nichž si myslíme, že jsou důležitější, než poslouchat druhé.          

Naslouchání však není jen jedním z nejdůležitějších aspektů komunikace – především dokáže vytvářet nebo ničit mezilidské vztahy. Na naší schopnosti otevřeně naslouchat závisí i to, zda dokážeme ocenit druhé, odpovídat a dávat jim odpovědnost. Víte, že naslouchání probíhá ve třech rovinách?

- Buďte přítomní. Věnujte lidem, s nimiž mluvíte, plnou pozornost (přestaňte psát na počítači, sledovat televizi nebo dělat cokoli jiného). Multitasking při naslouchání nefunguje. Být přítomný znamená slyšet, co druzí říkají, přijímat informace a projevovat pozornost, která jim dá najevo uznání a důležitost.

- Vytvořte emocionální spojení. Jakmile budete přítomní a uslyšíte, co vám říkají, dokážete také poslouchat mezi řádky. Budete tak cítit, co jejich slova skutečně znamenají, pochopíte, odkud přicházejí a co chtějí. Emocionální spojení s druhým člověkem umožňuje snadnější řešení konfliktů, vzájemné pochopení a nalezení způsobů podpory.

- Naslouchejte odpovědně. Věnujte pozornost svému názoru na daného člověka a to, co vám říká. Jestliže nasloucháte odpovědně (tj. pozitivně), děláte to správně. Pokud ne, měli byste změnit postoj. Nejde o to, souhlasit se všemi nebo mít rád všechny. Důležité je převzít odpovědnost za vlastní soudy. Je obtížné pozitivně hovořit s někým, na koho máte apriorně negativní náhled.

-kk-
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher