Umění omluvy

Dobrý vůdce ví, kdy se má omluvit. V Japonsku například firmy najímají na veřejné omlouvání profesionály, jinde je však omluva osobní záležitostí. Když se vůdce dokáže omluvit, demonstrujte tím svou odpovědnost, což má zásadní vliv na budování důvěry. Komunikace je jednou z nejdůležitějších součástí chodu firem. Vůdcové by proto měli být schopni přiznat svou chybu, omluvit se a zjednat nápravu.

- Přiznejte svou odpovědnost. Jednak na vás bude nahlíženo jako na člověka, získáte důvěru a jednak budete dobrým příkladem pro ostatní.
- Přijměte vinu. Pro vůdce je důležité, aby se uměl postavit za ostatní, i když tím někdy půjde sám proti sobě.
- Udělejte správnou věc. Přijetí odpovědnosti a jednání bez ohledu na cenu je základem vůdcovství, posiluje respekt.
- Využijte omluvu jako vzdělávací nástroj. Učíme se nejen z vlastních chyb, ale i z omluv.

Pozor je ale třeba dávat na příliš časté omlouvání. Nikdo nemá rád fňukání a když vůdce bude stále na sebe brát vinu, vzbudí pouze dojem neupřímného pošetilce.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com