Umíte efektivně ukončit se zaměstnancem pracovní poměr?

Ukončit pracovní poměr je jednou z nejobtížnějších věcí, kterou musí manažer čas od času udělat. Zde je několik rad, jak „na to“ rychle a korektně:

- Prověřte vztah se zaměstnancem. Pokud jste mu doposud dávali víceméně pozitivní signál, nezbavujte se jej okamžitě. Nejprve je třeba změnit tyto signály a dát zaměstnanci vědět, že něco není v pořádku. Vysvětlete mu, že nejste spokojeni s jeho výkonem a dejte mu omezenou časovou dobu na to, aby s tím něco udělal. Naznačte jasně, že pokud se situace nezmění, budete nuceni ukončit s ním pracovní poměr. Poučte zaměstnance, jaké chování je pro vás neakceptovatelné a řekněte mu jasně, co má udělat, aby se dostal zpět do vaší přízně.

- Kdy propouštět? Nikdy nevyhazujte v pátek. Je možné, že se zaměstnanci přes víkend věci uleží a přijde v pondělí naladěn na boj.

- Krátce a k věci. Je dobré mít při tomto nepříjemném jednání přítomnou třetí osobu. Vysvětlete, proč s ním chcete ukončit pracovní poměr. Nezabíhejte ale do přílišných podrobností, vyhnete se tak případnému sporu. Vyřešte odstupné a další případné výstupní benefity a také to, jak byste o této osobě poreferovali v případě žádosti o reference.

- Rychle z kola ven. Pokud není vážný důvod k tomu, aby se zaměstnanec ve firmě nějakou dobu zdržoval, neprodlužujte jeho pobyt na pracovišti. Zajistěte, aby nemohly být odcizeny nebo zničeny informace, složky atp. Nezapomeňte si vyžádat případné klíče nebo firemní kreditní karty, které byly této osobě svěřeny.

- Povinnosti zaměstnance rozdělte bez otálení. Po propuštění zaměstnance svolejte ostatní a sdělte jim tuto skutečnost a přerozdělujte jeho povinnosti mezi ostatní. Tím se vyhnete nechtěné šeptandě.

- Neotálejte. Existuje jedna věc, která je horší, než dát někomu vyhazov a tou je otálet s tím. Tím, že si budete ve firmě držet někoho, kdo není vhodný, výkonný nebo dokonce obtěžuje kolegy, vyšlete signál ostatním zaměstnancům, že se mohou bez úhony chovat podobně.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com