Umíte sestavit příručku pro zaměstnance?

Jedno přísloví říká, že to, co nevíme, nás může zranit. To platí i pro zaměstnanecké příručky. Smyslem těchto příruček je předání relevantních a užitečných informací zaměstnancům. Zaměstnavatelé však při jejich vytváření a údržbě často chybují.

Běžnou chybou, zejména malých organizací, je například kopírování příruček jiných organizací. To se může vymstít, ukáží-li se dané informace jako zastaralé nebo dokonce neodpovídající zákonům pro dané odvětví. Jaké jsou další nejčastější chyby?

- Příliš mnoho informací. Příručka pro zaměstnance by neměla zevrubně popisovat všechny politiky a postupy. K tomu slouží jiné firemní dokumenty.

- Zastaralé informace. Příručku pro zaměstnance je třeba pravidelně aktualizovat. Můžete se tak vyhnout i právním sporům.

- Neposkytnutí školení manažerům ve smyslu správné aplikace informací z příručky. Vedoucí pracovníci, kteří rozdávají příručky, by měli být vyškoleni, jak konzistentně a pozitivně komunikovat o obsažených informacích.

- Příliš důrazný nebo strnulý jazyk. Než něco budete deklarovat v písemné podobě, dobře se zamyslete. Netesejte nic do kamene, zejména v oblastech, které se často mění.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools