Úspěšné uzavírání smluv

Na semináři bylo tázáno přes 100 HR lídrů, jaké dovednosti budou v budoucnu pro tuto profesi nejdůležitější. Klíčové jsou konzultativní a vyjednávácí schopnosti, ale ne ty nej. Skupina identifikovala jako nejdůležitější management projektů.

Lídři HR se v budoucnu budou zaměřovat především na klíčové firemní záležitosti, mimo jiné na budování vztahů. Budou pravděpodobně zodpovědní za vše jako doposud, ale díky outsourcingu to již nebudou osobně vykonávat, což jim umožní zaměřit se na hlavní funkci HR a náboru: vztahy.

Projektový management je o efektivní podpoře a komunikaci pro zajištění exekuce projektů. Rozlišujeme  interní a externí projekty. V obou případech potřebujeme hovořit o efektivním a kvalitním uzavírání smluv.

Uzavírání smluv

V náborářství nemáme kontrolu nad výsledky své práce, takže to musíme dělat velmi pečlivě. V interní oblasti to znamená mít jasno, kdo je za co zodpovědný v rámci náborového procesu. Náborář zde také hraje důležitou roli, protože musí klást správné otázky, dobře chápat odpovědi a zajistit, že shromážděné informace jsou korektní.

Vývoj formulářů

Náborář musí chápat potřeby pozice. Co je potřeba od náborového manažera, je otevřený a jasný popis pozic. Dostat tyto informace do formuláře vám usnadní založení databáze popisů pozic.

Interní dělení úkolů

Důležité je ujistit se, že každý – vy a náborový manažer – víte, kdo je za co zodpovědný. Například kdo bude mít na starost rozvrh adeptů, jaké budou kompetence náborových koordinátorů, kdo dotáhne s adepty všechny formality, nebo dokdy poskytne náborový manažer zpětnou vazbu apod.

Práce s externisty

Parametry managementu projektu a práce na smlouvách fungují podobným způsobem při práci s externisty. Na spolupráci ve smluvní oblasti by měl ale být kladen ještě větší důraz. Řada smluv, které dodá třetí strana nemusí totiž jasně definovat, kdo je za co zodpovědný.

Například firmy předpokládají, že externí náboráři kontrolují reference předtím, než udělají nabídku, to ale není tak samozřejmé.

Pokud chcete mít věci udělány v určitou dobu, je třeba si toto s externisty ujasnit dopředu a zanést do smluv.

Důležitá je zde kvalita otázek, které položíte a to, na co budete chtít klást důraz. Když něco zanedbáte, může se vám to vrátit s tím, že budete nést zodpovědnost vy a nikoliv externista.

Shrnutí:

Několik otázek, které je třeba si položit pro úspěšné uzavírání smluvních vztahů, jak interních tak externích:

- Co je třeba vykonat?

- Kdo je za konkrétní věci zodpovědný?

- Jak bude měřen úspěch?

- Kdy budeme vědět, že je úkon dokončen?

Každopádně je třeba si tyto otázky položit včas. Budete lépe využívat váš čas a zjistíte, že outsourcing je vaší spásou a umožní vám stát se úspěšným vedoucím pracovníkem v oblasti HR současnosti i budoucnosti.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net