Váš zaměstnanec, váš zákazník

Všichni víme, jak důležité je starat se o zákazníky. Součástí péče o zákazníky je však i stejný přístup k interním zákazníkům, tj. zaměstnancům. Jak byste mohli očekávat dobré zákaznické služby od zaměstnanců, kterým se téhož nedostává od managementu?

Článek shrnuje několik rad, jak se ujistit o poskytování dostatečné podpory zaměstnancům.

- Vytvořte si nový způsob uvažování a začněte brát zaměstnance jako zákazníky. Tento posun vám umožní pochopit, jak důležití jsou zaměstnanci pro váš úspěch a lépe si uvědomit, jaké mají potřeby.

- Soustřeďte se na vzájemný vztah. Kontaktuje-li vás zákazník, jste mu k dispozici pro zodpovězení otázek a řešení problémů. Stejně byste měli být dostupní i pro své zaměstnance. Znamená to být trpělivými posluchači a otevřít se náhledu na věci jejich očima.

- Komunikujte dobře a často. Zajímejte se o názory svého týmu, vítejte zpětnou vazbu a zvažujte to, co uslyšíte. Důležité není jen sbírat informace, ale také to, co s nimi uděláte.

Pozornost vůči řízení interních zákazníků dokáže podpořit pracovní morálku, produktivitu a dosáhnout vyšších zisků. Vede také k lepším službám externím zákazníkům.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek