Ve zdravém prostředí produktivní zaměstnanec

Jedině zdravé pracoviště zajistí produktivitu práce. Manažeři by proto měli udělat tři věci. V první řadě je třeba využít každé příležitosti k propojení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců s výkonností firmy a její obchodní strategií. Zadruhé by měli rozšířit diskusi o individuálních postojích a chování vzhledem ke zdraví o produktivitu. Nakonec by měli přemýšlet o zdravém pracovním prostředí jako kontextu umožňujícím vzdělávání a inovace. Musejí jednoduše změnit svůj náhled na výkonné organizace a uvědomit si, že zdraví a výkonnost jdou ruku v ruce. Stejné postupy, které vedou ke zvyšování zdraví zaměstnanců vedou i k vyšší produktivitě a výkonnosti.

Pilíři úspěšné organizace 21. století jsou dovednosti, spolupráce, změny a inovace. Zdravé pracovní prostředí je přitom podmínkou vytváření dovedností a znalostí, vztahů založených na spolupráci i podmínek pro přijímání změn a vzniku inovací. Zdravé pracovní prostředí je takové prostředí, v němž jednotlivci:

- jsou vytížení, ale ne přepracovaní,

- mají respekt, což podporuje prostředí důvěry a odhodlání,

- mají potřebné zdroje a vybavení potřebné k výkonu své práce,

- dostali ve své práci autonomii a možnost ovlivňovat rozhodování na pracovišti,

- mají nadřízené, kteří jsou dobří komunikátoři a podporují jejich potřeby,

- zažívají odpovídající uznání za své přínosy.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher