Velké HR myšlenky nefungují všude

Postupy v řízení lidských zdrojů nejsou univerzální. Každá firma má svou specifickou strategii, kterou by měly podporovat. Jinak se může jen dívat, jak úspěšně něco funguje u kolegů, ale v jejích vlastních podmínkách to neuspěje. Článek přináší přehled nápadů pro konkrétní typ firem.

Produktově orientované firmy by měly budovat kulturu, která poskytne zaměstnancům nezávislost a podpoří jejich nápady a kreativitu. Lidé v těchto firmách by měli mít možnost učit se, být zvědaví a rozvíjet své umění. Měli by pracovat v týmech a umět řešit problémy. Tyto předpoklady jsou důležitější než nábor lidí s konkrétními dovednostmi. Neměli by se také bát riskovat.

Provozní firmy (nabízející služby) by měly mít více organizovanou kulturu, více se soustředit na výkonnost. Měly by hledat lidi, kteří rádi soutěží a chtějí vyhrávat. Jejich lidé by také měli přijímat strukturované pracovní prostředí a zajímat se o zdokonalování pracovních postupů. Hodnoceni by měli být na základě kvantifikovatelných výkonnostních kritérií, která by však měla být proměnlivá a diferenciovaná.

Zákaznické organizace se potřebují přizpůsobovat potřebám zákazníků. Jejich zájmem by mělo být co nejrychleji řešit zákaznické problémy. Najímat by měly lidi, kteří dokáží hledět na svou práci z dlouhodobé perspektivy a vytvářet dlouhotrvající vztahy. Podle dlouhodobějších kritérií by měli být i hodnoceni.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com