Velký bratr vás vidí!

Velký bratr vás vidí!

Podle zahraničních analýz a výzkumů až 80 % zaměstnavatelů své zaměstnance při práci sleduje. Používají k tomu nástroje pro odposlech telefonních hovorů, využívají skryté kamery a čtou jejich e-maily. Na základě zjištěných skutečností mohou být zaměstnanci také propuštěni z práce. Konkrétně v USA by však zaměstnavatelům tuto činnost měl znesnadnit nový zákon, který byl vydán Úřadem na ochranu osobních údajů.

Firmy samozřejmě musí mít určitou kontrolu nad tím, co jejich zaměstnanci v práci dělají, ta však nesmí jít do extrému. Hlavním problémem této činnosti je fakt, že pořízené záznamy se dají ukládat a kdykoli v budoucnu použít. To však odporuje právu zaměstnanců na soukromí.

Dalším problémem je skutečnost, že zaměstnanci o možném sledování vůbec neví. Firma by proto podle nového zákona již při náboru měla potenciální zaměstnance informovat o tom, že používá tyto praktiky a proč je používá. Kdyby se dotyčný ve své pracovní době příliš dlouho věnoval soukromým záležitostem, měl by ho nadřízený na tuto skutečnost nejprve upozornit, a nikoli hned rozvazovat pracovní poměr.
Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian