Věřit sám sobě

V jednoduchosti je síla. Pokud někomu něco potřebujete sdělit, jsou jednoduchost, stručnost a výstižnost těmi nejdůležitějšími faktory. K tomu je však potřeba umět správně komunikovat. To se však neobejde bez dostatečné sebedůvěry.

Také tato vlastnost, tak klíčová pro vedoucí a řídící pracovníky, se dá cíleně podporovat a cvičit. Nejrůznější psychologické programy nabízejí cvičení asertivity a posílení sebevědomí. Posílení sebevědomí také pomůže dostatek relevantních informací a upřímnost sdělení.

Sebevědomí je postaveno na našich zkušenostech. Nezbytnou vlastností každého manažera by proto měla být ochota a schopnost učit se z chyb, ať už z vlastních či cizích. Sebedůvěra je přitom důležitá při přijímání závažných rozhodnutí, kdy manažerům pomáhá přebírat za své kroky zodpovědnost.
Zdroj: HRinfo - server pro personalisty, Austrálie
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRinfo