Virtuální vůdcovství si žádá nové dovednosti

Řízení výkonného týmu je výzvou za každých okolností. Pokud je však vás tým ještě geograficky rozdělený, je třeba ovládnout dovednosti „virtuálního vůdcovství“.

Podle výzkumu mezinárodní organizace Center for Creative Leadership (CCL) jde především o osvojení řídicích a motivačních dovedností prostřednictvím moderních technologií, jako je e-mail, voice mail, instant messaging, práce na dálku nebo počítačové konference. Spolu s tím, jak se rozvíjí globalizace, je důležité učit se překonávat nejen geografické, ale i kulturní a funkční hranice.

Úkolem dnešního vůdce, byť jeho tým pracuje například jen v jedné velké budově, je naučit se efektivní spolupráci bez přímých interakcí. Vůdcové byli v rámci výzkumu CCL požádáni, aby vybrali jednu dovednost, která je podle nich nejdůležitější pro efektivní virtuální vůdcovství. Více než 70 % uvedlo jako nejdůležitější komunikaci. Zásadní je podle nich schopnost určit správnou frekvenci komunikace a komunikovat srozumitelně.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork