Volnost, rovnost, bratrství

Dosavadní zkušenosti s organizačními vztahy ukazují, že uzavírání partnerství a spolupráce s ostatními bude v budoucnosti výhodnější než snaha dominovat jim a kontrolovat je. Spolu s tím, jak hierarchie a rozdělování pozic ztrácí jako sociální strategie na síle, přichází doba nahrazení mýtu vůdcovství organizacemi založenými na skutečné rovnocennosti. Je třeba zaměřit se na talent, vize a kreativitu všech zaměstnanců a dále je rozvíjet.

V nadcházející změně organizačního paradigmatu bude hrát zásadní roli řízení lidských zdrojů. Ať již hovoříme o decentralizovaných, demokratických organizacích nebo organizacích bez vůdců, zdá se, že tradiční způsob rozdávání a kontroly příkazů osobami na vyšších postech bude překonán. Nahrazen může být pouze prostředím s rovnocennou možností promluvit a rovnocennou povinností naslouchat nezávisle na postavení v organizaci.

Praxe ukazuje, že když zaměstnanci získají větší kontrolu nad svými životy díky otevřenému přístupu k informacím, budou se aktivně podílet na rozhodnutích, které se jich budou dotýkat. Úkolem manažera lidských zdrojů zůstává vybudovat takové prostředí. Bude to vyžadovat studium společného rozhodování a otevřené komunikace.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com