Vše, co chcete vědět o firemní kultuře

Firemní kultura představuje hodnoty a postupy sdílené zaměstnanci určité organizace. Je základním pilířem existence firmy. Neustále se vyvíjí a přizpůsobuje aktuálnímu dění. Když odejde zaměstnanec a nahradí jej jiný, přináší s sebou vlastí hodnoty, čímž firemní kulturu do jisté míry změní. Změny nastávají také v době, kdy se firma ze začínající stane zavedenou nebo v případě změny prostředí, v němž firma působí. Změny firemní kultury mohou být jak pozitivní, tak negativní, záměrné i nahodilé, výrazné či zanedbatelné. Důležité je však uvědomit si, že ke změnám dochází a připravit se na to.

Existuje celá řada způsobů, jak přistupovat k firemní kultuře. Pro firmy to mohu zajišťovat konzultanti, v zásadě však stačí pozorně se koukat kolem sebe a sledovat, jak se okolí chová. Důležité je zejména naslouchat zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům, zajímat se o to, jak o firmě informují média.

Dříve, než firma přistoupí ke změně své kultury, měla by mít jasnou představu o tom, jak chce v budoucnu fungovat. Různé firmy působící v různých odvětvích mají i různé kultury. Typické rysy úspěšných firemních kultur zahrnují jasné poslání, plně odpovědné zaměstnance, vysokou integritu pracovišť, silné vztahy založené na důvěře, efektivní vedení, odměňování na základě výkonnosti, orientaci na zákazníka nebo podporu inovací. Firemní kulturu je vždy třeba propojit s firemními cíli.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management