Vůdce, kouč a povzbuzovač týmu v jedné osobě

Vedení týmu patří k největším manažerským výzvám. Dosahovat cílů oddělení a celé firmy prostřednictvím druhých lidí není jednoduché. Vyžaduje to, aby manažeři zastávali více rolí - vůdce, rodič, psycholog, kouč apod. Článek přichází se základy úspěšného vedení a koučování pracovního týmu.

- Komunikujte s týmem. Nejlepší šéfové komunikují o základních pravidlech pro celý tým a také o tom, co může tým očekávat, že tím získá. Od samého začátku je třeba, aby určili svá očekávání od jednotlivých zaměstnanců i celého týmu. Znamená to, že se členy týmu mluví jednoduchým a srozumitelným jazykem o firmě, oblasti jejího působení i jejich kariéře, a stejně odpovídají i na jejich otázky. Pracují s jednotlivci na vymezení jejich cílů, které doplní širší týmové cíle.

- Sledujte celý tým. Dobrý vůdce vyzývá každého člena týmu ke spolupráci, rozhodování a rozvoji řešení tím, že vede jeho růst a nabízí podporu. Je však při tom třeba rozeznávat odlišné osobnosti jednotlivých členů týmu a být si vědom i vlastní osobnosti s tendencí v chování. Znamená to vyhnout se například odsuzování některých zaměstnanců a upřednostňování jiných. Koučujte svůj tým tak, aby všichni věděli, že každý člen týmu může přinést něco jedinečného pro všechny.

- Buďte poradcem. Dobrý šéf nabízí směr a radu v situacích, kdy jednotliví členové týmu čelí nejasnostem, různým názorům a alternativním možnostem řešení. Stejně důležité jako dobrá týmová spolupráce je totiž stálé vědomí toho, že každý člen je individualitou. Jen pak může přinášet do spolupráce jedinečné schopnosti. Úkolem vůdce je proto určovat silné a slabé stránky jednotlivců a od toho odvíjet efektivní spolupráci.

- Oslavujte individuální a týmové úspěchy. Nejlepší šéfové nejsou jen kouči, ale také povzbuzovači. Uznání a odměňování zaměstnanců hraje klíčovou roli v jejich motivaci.

- Pomáhejte učit se a růst. Dobří vůdcové pomáhají svému týmu učit se růst a v souvislosti s tím se oni sami učí a rostou. Nabízejí dostatek výzev, aby si tým udržel angažovanost a motivaci, ale zároveň nebyl zahlcen. Spolu s tím, jak se tým rozvíjí, se vůdce učí novým věcem o sobě i o tom, jak lépe řídit tým.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101