Vůdce musí inspirovat

Vést znamená především inspirovat. Seznamte se s deseti atributy, které potřebují vyšší manažeři, aby dokázali vést své organizace ekonomickou recesí a jejími demoralizujícími dopady na zaměstnance.

- Autentičnost místo předstírání. Jednání a uvažování inspirujících vůdců je konzistentní. Nesnaží se předstírat něco, čím nejsou.

- Spolehlivost místo nevyzpytatelnosti. Inspirující vůdcové nematou již tak stresovanou pracující sílu nejasným chováním a neustálými změnami priorit.

- Spojení s realitou. Inspirující vůdcové se drží aktuálních trendů a záležitostí. Nejsou mimo realitu.

- Optimismus místo pesimismu. Inspirující vůdcové ukazují možnosti. Znají problémy, ale soustředí se na to, proč a jak jejich organizace uspěje.

- Znalost sebe sama. Inspirující vůdcové znají své slabé i silné stránky a snaží se je zdokonalovat.

- Řízení účelem a nadšením, nikoli mocí a strachem. Inspirující vůdcové znají sílu dobře vysvětleného účelu a motivované pracovní síly, která jej plní.

- Začleňování místo vyčleňování. Inspirující vůdcové si váží názorů druhých a vědí, že odmítání nevede ke kvalitním výsledkům ani silnější spolupráci.

- Soustředění na ostatní, nikoli na sebe. Inspirující vůdcové se zaměřují v první řadě na vytváření pozitivního prostředí pro druhé, teprve poté na vlastní potřeby.

- Respekt místo manipulace. Inspirující vůdcové zacházejí se zaměstnanci na všech úrovních s respektem a trvají na tom, aby se stejným principem řídily všechny zaváděné programy a procesy.

- Schopnost vychovávat další vůdce. Inspirující vůdcové jsou si plně vědomi, že budoucnost organizace závisí na rozvoji jedinců, kteří mohou být lepšími vůdci než oni sami. Stejně dobře vědí, že závislost na jakémkoli jediném vůdci staví firmu do nebezpečně zranitelné pozice.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek