Vůdce nekouká na škatulky

Všichni máme tendenci „škatulkovat" druhé lidi. Je to pohodlné, ale nebezpečné, protože to omezuje možnosti, které by mohly vyvstat ze vzájemného vztahu.

Vnímat druhé takové, jací opravdu jsou, vyžaduje vědomé úsilí. Je to však úsilí, které se vyplatí - osobně i profesionálně. Snažte se proto zlepšovat své vůdcovské dovednosti tím, že budete vést s větším citem pro druhé.

- Předpokládejte u druhých to nejlepší. Kromě toho, co vidíte v práci, jsou vaši lidé také dětmi, rodiči nebo sourozenci. Platí daně, učí děti hrát fotbal apod. To, že mají špatné názory, chybí jim motivace nebo nevidí širší perspektivu, může být jen váš pocit. Mají pouze cíle, problémy a zkušenosti, které jsou jiné než ty vaše.

- Pochopte, co je žene kupředu. Chcete-li si vybudovat silné pracovní vztahy, potřebujete si druhé „zlidštit" tím, že porozumíte jejich minulosti, snům, cílům a překážkám.

- Starejte se o jejich potřeby. Pokud chcete, aby vám druzí pomáhali, měli byste v první řadě pomáhat vy jim. Pomáhejte proto svým lidem, chvalte je, sdílejte s nimi důležité věci.

- Přijměte odpovědnost. V případě, že nastanou problémy, se dívejte spíše do zrcadla než z okna. Snažte se co nejčastěji shromažďovat zpětnou vazbu, abyste jim předešli.

- Předpokládejte nejlepší úmysly. Posilujete toto chování (u sebe i týmu) tím, že budete popisovat motivy druhých v to nejlepším možném světle. Stěžování na druhé vás staví do pozice oběti. Pozitivní pohled se soustředí na to, co je třeba udělat, nikoli na to, koho obvinit.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review