Vůdcovská cesta k oživení

Ekonomická krize si žádá vytrvalé a pružné vůdce, kteří dokáží řídit své organizace navzdory nejistotě. Vůdcové tak již prošli tvrdým testem v podobě snižování nákladů a boje o přežití. Dnes, kdy se zdá, že přichází oživení, je třeba hledat rovnováhu mezi inovací, kreativitou a efektivním plánováním zdrojů. Článek shrnuje základní vůdcovské dovednosti jakožto předpoklady úspěšného zvládnutí oživení ekonomiky.

- Vyrovnanost. Vůdce musí i navzdory tlaku zůstat klidný, vyrovnaný a jít příkladem.

- Operační řízení. Vůdce musí být schopen provádět kritická obchodní rozhodnutí a uvádět je do praxe tak, aby minimalizoval negativní dopady na firmu.

- Pružnost a předvídavost. Vůdce musí být schopen vnímat změny v ekonomice a rychle zhodnotit, zda budou krátkodobé, nebo dlouhodobé.

- Dobrá komunikace. Silné vůdcovství v době nejistoty vyžaduje otevřený, spolupracující a transparentní přístup ke komunikaci.

- Motivace. Vůdce by měl být dobrým koučem. Měl by věřit svým lidem, že dokáží efektivně pracovat, zároveň však mít jasné reportovací mechanismy a uplatňovat odpovědnost za chod firmy.

Jakým problémům mohou vůdcové čelit?

- Neschopnost rychle se rozhodovat a uplatňovat svá rozhodnutí,

- mikromanagement,

- šikana a agresivní chování,

- přerušení komunikace – přílišná zaneprázdněnost nebo obtížnost komunikace,

- nedostatečně jasné směřování, takže tutéž práci dělá více než jedna osoba,

- unáhlená, nedostatečně uvážená rozhodnutí,

- odpor vůči změnám a inovacím,

- pesimistický pohled na situaci firmy.

-kk-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard