Vyčisti si uši, ať dobře slyší

S 650 zaměstnanci pod vaším dohledem můžete někdy přehlédnout maličkosti. Ale tyhle maličkosti mohou znamenat mnoho. Prezident Classic Party Rentals zmiňuje například drobné způsoby, jak jeho zaměstnanci demonstrují svou hrdost na výkon.

Classic Party Rentals zplnomocňuje své zaměstnance na týdenních setkáních, kde mohou horlivě vyjadřovat své názory. Tak všichni lidé ve firmě pohodlně sdílí názory a konstruktivní kritiku na výkon, navrhují zlepšení apod. Není to jediný způsob, jak firma zvyšuje svou výkonnost a konkurenceschopnost, ale je důležitý. Jde o vedení lidí tím, že jim nasloucháme.
-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com