Vyhlídky oboru lidských zdrojů pro rok 2019

Jaké jsou vyhlídky problematiky HR v příštím roce? Jaké budou hlavní otázky, trendy a výzvy tohoto oboru? Podívejme se na výsledky průzkumu realizovaného odbornou britskou asociací CIPD.

Výsledky průzkumu CIPD mezi odborníky z oblasti lidských zdrojů zveřejnil server HR Zone.

Sociální a společenské změny

Žijeme v době poměrně překotných společenských změn, zvláště v oblasti postavení žen ve společnosti i na pracovišti. Akce jako MeToo znovu otevřely otázku práv žen a změnily způsob vnímání komunikace na pracovišti. V personální oblasti tedy v příštím roce můžeme očekávat další změny a úpravy struktur, firemních kultur a procesů komunikace tak, aby odpovídaly těmto novým trendům.

Kolaborativní práce

Rychle se měnící doba, technologický pokrok a roztříštěnost informací způsobují, že dnes již málokdy jeden člověk zvládne svými znalostmi a schopnostmi obsáhnout celý jeden obor. Jsme tedy svědky nástupu kolaborativní práce a nutnosti pracovat v týmech. V příštím roce tedy budeme více vidět propojování oddělení i kolektivní práce na společných projektech.

Big data a small data

S rozvojem počítačových technologií, dostupných CRM systémů i databázových systémů dnes může ten, kdo chce, poměrně snadno analyzovat celou řadu dat o zaměstnancích. Využívání analytických nástrojů a technologií využívajících big a small data v HR bude tedy i nadále pokračovat.

Talent management

Udržení si stávajících zaměstnanců bude klíčové v příštím roce. Stejně tak se čím dál tím více zužují dovednosti potřebné k vykonávání určitých pozic a proto je potřeba i vypilovat systém zaškolování nových zaměstnanců a jejich následné firemní vzdělávání. HR manažeři v dalších letech budou hledat nové způsoby, jak si udržet pracovníky skrz profesní a osobní rozvoj na pracovišti.

-mm-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone