Vyhrajte vstup na HR snídani o metodách a nástrojích zlepšování firemních procesů

Dnešním business trendem je zaměření na zlepšování a optimalizaci procesů, které by vedlo ke zvýšení efektivity a produktivity práce nejen ve výrobě, ale i v administrativních a obslužných útvarech. A protože zavedení metod a nástrojů procesního zlepšování přináší značné úspory, je velkou výhodou, pokud jim rozumějí - a některé z nich dokáží použít - i personalisté, jimž se tak výrazně zvýší jejich přidaná hodnota a renomé ve firmě. O to více jsou pak managementem vnímáni jako skuteční business partneři.

Blíže se s těmito metodami a nástroji mohou čtenáři z HR komunity nejsnáze seznámit například na odborných snídaních pořádaných společností FBE 11. 2. a 17. 6. 2015 v Praze.

Použití těchto nástrojů v administrativě a službách má kupříkladu za následek zrychlení vnitřních rozhodovacích a schvalovacích procesů, zjednodušení interní spolupráce, zvýšení parametru First Pass Yield (bezchybný průchod produktu nebo služby interními procesy firmy hned napoprvé), apod. Tento poslední zmíněný ukazatel se u firem běžně pohybuje v širokém rozmezí mezi 1 - 80 %, a tudíž jeho zlepšení už stojí za to.

Podobné projekty také mohou přinést třeba zvýšení podílu pracovního času využitého skutečně jen na produktivní činnosti (typická hodnota ve službách bývá mezi 10 -30 % a pomocí projektů zlepšování ji lze posouvat až k hranici 70 %). Z toho vidíme, že personalista disponující znalostmi, jak takovéto programy sestavovat, a které nástroje pro jejich účinnost zvolit, má šanci stát se ještě cennějším pro svou firmu.

Při implementaci takzvaných „lean“ (neboli zeštíhlovacích - ovšem nerozumějme tím propouštěcích) projektů ve službách, je kupříkladu jedním z prvních používaných nástrojů tzv. analýza hodnotového toku (Value Stream Analysis = VSA). Ta má schopnost identifikovat různé nadbytečnosti v procesech, a tudíž je pomocí ní možné dobře optimalizovat jakékoliv administrativní činnosti. Dosahuje toho díky minimalizaci těch aktivit, které firmě nepřinášejí přidanou hodnotu, nebo které se dokonce ukázaly jako nadbytečné.

Zásadní podmínkou dotažení projektů optimalizace do úspěšného konce je motivace zaměstnanců k podpoře plánovaných změn. Jako nástroj získání pozitivní aktivní angažovanosti zaměstnanců ve změně bývá často používána praktická simulace typu Lean Office (vhodná v administrativě a službách) nebo Lean Management (vhodná pro výrobu). Její výhodou je silně zážitková forma učení, která účastníky velmi rychle naučí používat základní nástroje a metody zlepšování a přesvědčí je, že po optimalizaci procesů nebudou muset pracovat více, ale rovnoměrněji a dosáhnou s menším úsilím lepších výsledků.

Jako základní rámcový metodický postup procesní optimalizace pak bývá nejčastěji používána posloupnost kroků s označením DMAIC (Definování, Měření, Analýza, Zlepšování, Řízení) v kombinaci s důrazem na praktickou aplikaci jednotlivých opatření v duchu cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act).

V jejím rámci je např. naopak ve výrobních firmách nejčastěji používán následující set metod:

Možná vám použité zkratky zatím moc neříkají, ale mnohé z těchto nástrojů se mohou snadno naučit používat i personalisté, a tím výrazně zvýší svou hodnotu pro svou společnost i své vlastní renomé jako skutečných business partnerů pro firemní management.

Zajímají-li vás bližší informace a konkrétní zkušenosti z použití těchto nástrojů u vybraných firem, zúčastněte se 11.2. nebo 17.6. odborné HR snídaně pořádané společností FBE pro personalisty v Praze s názvem:

Metody a nástroje zlepšování firemních procesů

Na úvod budou představeny zkušenosti konzultantů z několika reálných projektů u klientů a poté proběhne výměna zkušeností s účastníky. Nakonec následuje přehled nejpoužívanějších nástrojů a metod procesního zlepšování a také představení možností, kde a jak je pro personalisty nejsnadněji možné se vybrané z nich naučit prakticky používat.

Kdy a kde?

11. února 2015 od 8:30 do 11:00 hodin

Autoklub České republiky, Opletalova 29, Salonek Club, 5. patro

Počet účastníků je omezen (rozhoduje pořadí přihlášených). Účast je podmíněna závaznou rezervací a platbou do data uzávěrky. Cena: 444,- Kč + DPH za program včetně snídaně.

Přihlášky a rezervace: aneta.calkova@fbe.cz, www.fbe.cz. Uzávěrka přihlášek je 6.2.2015.

Chcete vyhrát volný vstup na tuto akci? Zapojte se do naší soutěže na konci článku.

Bližší informace k samotnému semináři naleznete zde a v přehledu otevřených kurzů FBE pro následující pololetí tady:

Akce

Termín

Your Leadership Drive I.

28.-29.1.2015

Odborná HR snídaně: „Metody a nástroje zlepšování procesů“

11.2.2015

Vyjednávání pro neobchodní pozice

11.-12.3.2015

Zlepšování firemních procesů

15.-16.4.2015

Time Management

13.5.2015

Typologie osobnosti

14.5.2015

Your Leadership Drive II.

10.-11.6.2015

Odborná HR snídaně: „Metody a nástroje zlepšování procesů“

17.6.2015

Letáček s přehledem všech podzimních otevřených kurzů FBE a s obsahem přístupu For Business Excellence si můžete stáhnout zde.

Přihlášku naleznete zde.

 

Soutěž o 5 volných vstupů na odbornou HR snídani „Metody a nástroje zlepšování firemních procesů“ pořádanou dne 11. 2. 2015.

Chcete vyhrát ÚČAST ZDARMA na odborné HR snídani „Metody a nástroje zlepšování firemních procesů"? Zodpovězte do 31. ledna následující 2 otázky a soutěžte o jeden z 5 volných vstupů na akci. 

Soutěž již byla ukončena. Výherkyněmi jsou: paní Veronika M. z B. Braun Medical, paní Jana M. z Bosch, paní Lenka K. z Profi Credit Czech, paní Miroslava S. z ČP a paní Patricie Ž. z Tesco Stores ČR. Všem účastníkům děkujeme a výherkyním gratulujeme!