Vytvořte pružné pracovní prostředí

Vytvořte pružné pracovní prostředí

Vaše společnost nebude pracovat jak byste si přáli, pokud bude zaměstnávat manažery, kteří budou izolovat zaměstnance od důležitých informací a zákazníků a kteří jim neposkytnou možnost samostatného rozhodování. Ve správně orientované společnosti by mělo být úsilí zaměřeno k tomu, aby vedoucí pracovníci zprostředkovávali podřízeným cíle a strategické plány společnosti. Zaměstnanci pak provádějí svoji činnost takovým způsobem, který odpovídá celkovému plánu.

Pokud chcete vytvořit ve své organizaci pružné prostředí, zde jsou jeho tři základní charakteristiky.
1. Vedení zaměstnává pouze agilní pracovníky. Podle odborníků je důležitější, z jakých osob se skládá tým, nežli to, jakým způsobem je tým strukturován a organizován. Při najímání nových pracovníků by mělo být proto vyvinuto maximální úsilí k získání lidí, kteří již mají předpoklady k zvládání úkolů, které jsou po nich požadovány. Takových pracovníků by mělo v organizaci pracovat kolem 80 procent. Asi 20 procent míst by pak mělo být určeno pro ty, kteří jsou ochotni kýžené schopnosti postupně získat.
2. Je zde porozumění interakce mezi kontrolou a pružností společnosti. Jestliže jsou zaváděny nějaké změny, měly by být prováděny pružnými lidmi. Celá akce bude lépe zvládnuta lidmi, kteří jsou zvyklí na změnu.
3. Svěřuje kompetenci lidem, kteří jsou schopni zvládat nejasné situace. Obzvláště lidé, kteří zvládají změnu, dovedou zvládat obtížné situace a pokračovat v činnosti i v nepříznivých podmínkách.
-kh-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR